Automatisera säljprocessen

Automatisera dataflödet från försäljning till produktion

Hur erbjuder man kunderna fler valmöjligheter till lägre kostnad?

Med marknadens och kundernas krav på en modern driftmiljö måste dagens företag fokusera på att minska sina kostnader och samtidigt öka sina marginaler och förbättra produktiviteten.

Ett sätt kan vara att standardisera och kombinera företagets olika ritningar och konstruktionsförslag för att kunna erbjuda kunderna fler alternativ i ett mer överskådligt format. Kanske finns det även önskemål om att hantera egna produktinställningar och kunna visualisera produktutbudet.

Med Symetris lösning för sälj- och produktkonfiguration får ni hjälp att skapa orderspecifika produktkonfigurationer och prismodeller, med möjlighet att översätta tekniska detaljer till säljande argument. Ni kan dessutom ta emot offerter, ritningar och 3D-produktdata för användning i olika kundprojekt.

Symetris säljkonfigurator ger konkurrensfördelar genom att erbjuda stöd i hela processen, från försäljning till produktion. Säljprocessen anpassas efter kundernas behov och ger självlärda kunder ett incitament till att engagera sig i företaget.

Suunnittelun automatisointi

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle