Alias

Alias

Programvara för produktdesign och hantering av klass A-ytor.

Alias® är en programvara för produktdesign med verktyg för skissning, konceptmodellering, ythantering och visualisering, särskilt utvecklad för industri-, produkt- och fordonsdesign

  • Skissning och illustration: Rita och redigera med integrerade verktyg.
  • Snabb översikt över konceptmodeller: Effektiva arbetsflöden vid konceptmodellering.
  • Skapa ytor från nät: Välj mellan 1 och 3 yttyper och skapa ytor på mesh.
  • Skapa ytor med matematisk exakthet: Använd Revolve-verktyget för att kontrollera lutningen. 

Vilken Alias-produkt ska du välja?

Concept för konceptdesign inom fordonsdesign: Ger dig tillgång till skiss-, konceptmodellerings- och visualiseringsverktyg.

Speedform för extra snabb konceptmodellering inom fordondesign: Omvandla 2D-ritningar och kurvor till 3D-modeller.

Surface för snabb design och styling inom fordonsdesign: Omvandla konceptmodeller till klass A-ytor inom produkt- och fordonsdesign.

Autostudio för snabb design och styling inom fordonsdesign: Arbeta med konceptmodellering, analys, teknisk ytbearbetning och visualisering.

Design för konsumentprodukter: Utveckla och kommunicera 3D-modeller från konceptskiss till färdig layout. 

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle

Skicka ett meddelande till oss

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Product

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Learn more