Alias

Alias

Product design and Class-A surfacing software

Alias® industrial design software provides sketching, concept modelling, surfacing and visualisation tools for industrial, product and automotive design

 

  • Sketching and illustration: Draw and edit with integrated tools.
  • Fast concept modelling overview: Walk through a fast concept model workflow.
  • Surface from mesh workflow: Create a surface on mesh with 1 of 3 surface types.
  • Mathematically precise surface creation: Use the Revolve tool to control pitch. 

Which Alias is right for you?

Concept for Automotive conceptual design: Get sketching, fast concept modelling and visualisation tools.

Speedform for Automotive fast concept modelling: Transform 2D sketches and curves into 3D design concepts.

Surface for Automotive fast design and styling: Refine concept models into Class-A surfaces for consumer and automotive designs.

Autostudio for Automotive fast design and styling: Perform concept modelling, analysis, technical surfacing and visualisation.

Design for consumer products: Develop and communicate 3D product designs from concept to final surfaces. 

Contact us

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sweden Product Design & Lifecycle

Leave us a message

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Product

Symetri E-learning för BIM 360

Lär dig använda BIM 360 för att dela dokument, modeller och ritningar, samarbeta i molnet med granskningar, ärendehantering och godkännandeprocesser. Försäkra dig om att du och ditt team har tillgång till de senaste uppdaterade ritningarna och planerna. Genom ökad kunskap om BIM 360-familjen blir det enklare att skapa gemensamma arbetsrutiner, korta ledtider och öka kvaliteten. Genom e-learningplattformen får du tillgång till utbildningsinnehållet när du vill och var du vill!

 

Learn more
Product

Civil 3D

Civil 3D® software supports BIM (Building Information Modelling) for enhanced civil engineering design and construction documentation.

Learn more