BIM 360

BIM 360

BIM 360™ är en programvara för hantering av byggprojekt, som i princip när och var som helst ger användarna tillgång till projektdata under byggnadens livscykel. 

Programvara för effektivt samarbete i byggprojekt

BIM 360 hjälper medarbetare på byggarbetsplatsen att förutse vad som ska hända och agera därefter, samtidigt som medarbetarna på kontoret kan optimera och hantera allt som rör byggprojektet. BIM 360 finns i flera olika versioner: BIM 360 Docs, BIM 360 Design, BIM 360 Coordinate, BIM 360 Build, BIM 360 Layout, BIM 360 Plan och BIM 360 Ops. Programvaran kan användas för BIM-hanteringhantering av bygghandlingarhantering av projektet i fält samt planering av lean-baserade byggprojekt.  

Upptäck hur BIM 360 fungerar Fördelarna med BIM 360

  • Effektiviserar arbetsflöden i BIM-projekt 
  • Sparar tid, minskar riskerna och minimerar fel i byggprojekt. 
  • Bidrar till att förbättra kvaliteten, säkerheten och idrifttagningen i byggprojekt 
  • Stödjer lean-baserade arbetsflöden under byggnadsprocessen 

Olika versioner av BIM 360

BIM 360™ Docs är en webbtjänst som säkerställer att hela projektgruppen utgår ifrån rätt version av dokument, ritningar och modeller. Sparar tid, minskar riskerna och minimerar fel i byggprojekt. 

BIM 360™ Design förenklar datahanteringen och möjliggör effektivt samarbete med Revit-användare under hela projektets livscykel, oavsett om ett eller flera företag är inblandade i projektet. 

BIM 360™ Coordinate® är en molnbaserad produkt som förenklar datahanteringen och samarbetet i BIM-projekt. Dessutom förenklas samarbetet i projektgruppen i samtliga led, från projektering till genomförande. Med praktiskt taget obegränsad åtkomst till uppdaterade projektmodeller och projektdata under hela projektets livscykel hjälper BIM 360 Coordinate dig att granska projekt och lösa eventuella. samordningsproblem, samtidigt som arbetet under ritningsprocessen effektiviseras. 

BIM 360™ Build är en programvara för projekthantering i fält som kan hantera såväl 2D- som 3D-miljöer. I programmet kombineras mobil teknik med molnbaserade samarbets- och rapporteringsverktyg, vilket underlättar arbetet på byggarbetsplatsen. BIM 360 Build förser medarbetarna på fältet med viktig information, vilket förbättrar kvaliteten och säkerheten i alla typer av byggprojekt och underlättar idrifttagningen.

Kontakta oss för ytterligare information

Tomas Lindgren

Tomas Lindgren

Sales, Building & Infrastructure

Relaterade produkter