Meridian

Meridian

Meridian hjälper dig att omvandla konstruktionsdata till användbar information om anläggningen och säkerställa att alla i projektet håller rätt spår, efterföljer gällande krav och standarder samt har tillgång till rätt information under hela tillgångens livscykel. 

Informationshantering och tillgångsförvaltning genom hela livscykeln  

Meridian från Accruent är en programvara som underlättar informationshantering och tillgångsförvaltning genom hela livscykeln genom att integrera underhåll i själva konstruktionen. Dessutom finns det stöd för flera användare/samtidig konstruktion och funktioner som gör det enklare att överlämna data. Till skillnad mot många andra programlösningar som är begränsade till vissa discipliner eller avdelningar, är Meridian en komplett lösning som gör det enkelt att hantera flera ändringar samtidigt, oavsett omfattning, samt masterdata för drift och underhåll. Du kan arbeta med information i molnet eller på arbetsplatsen, antingen på datorn eller en mobil enhet om du är på resande fot, samt dela information internt eller med externa entreprenörer och aktörer. 

Upptäck hur Meridian fungerar 


Fördelarna med Meridian 

  • Omfattar standardiserade och repeterbara arbetsflöden som kan konfigureras och användas för teknisk dokumentation 
  • Sparar all dokumentation och information som rör en viss tillgång på en och samma plats 
  • Säkerställer att alla ändringar versioneras och granskas för att säkerställa att gällande krav och standarder efterföljs 
  • Innehåller avancerade sökfunktioner som gör det enkelt att snabbt hitta relevant teknisk dokumentation 
  • Ökar effektiviteten tack vare integration med andra programlösningar, såsom EAM, ERP, Microsoft Office och olika redigeringsprogram för CAD 
  • Möjliggör säkert utbyte av teknisk dokumentation med externa entreprenörer 

 

Meridian-plattformen 


Meridian Cloud

Öka effektiviteten genom att spara teknisk dokumentation på en central plats. Läs mer. 

Kontakta oss för ytterligare information

Per Niemann Christensen

Per Niemann Christensen

Sales, Building & Infrastructure

Relaterade produkter