Naviate Rebar Extension

Naviate Rebar Extension

Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 

Save time

Spara tid... 

vid framställning av armering till parametrar såsom balkar, pelare och pålar 

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

vad gäller armeringsparametrar 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med automatiserade processer för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar 

 

Viktiga fördelar

 • Automatisk framställning av armering. Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 
 • Balkar. Framställ armering till ett rektangulärt tvärsnitt för en balk i Revit och Robot. 
 • Pelare. Framställ armering till rektangulära och runda tvärsnitt för armerade betongpelare i Revit och Robot. 
 • Pålar. Framställ armering till en påle som definierats i en Revit-modell. Du kan framställa armering till en eller flera pålar som placeras under ett pålhuvud. 

Automatisk armeringsframställning

 • Balkar 
 • Pelare 
 • Långsträckta bottenplattor 

Produktivitet

 • Bröstningar 
 • Pålhuvuden 
 • Pålar 
 • Stödmurar 

Samarbete

 • Hörn med platta 
 • Öppningar i platta 
 • Breda bottenplattor 

Dokumentation

 • Hörn med väggar 
 • Väggar 
 • Interferens vid armerade väggar 

Relaterade produkter


Produkt

CMMS Software Maintenance Connection

Med Maintenance Connection kan du organisera och strukturera alla dina tillgångar i en användarvänlig CMMS-lösning. Symetri hjälper till och ger dig råd för att säkerställa en bra implementering.

Läs mer
Produkt

Sovelia AutoCAD

Förbättra ditt arbete i Autodesk AutoCAD med tilläggsfunktioner, standarder och bibliotek.

Läs mer