Naviate Rebar Extension

Naviate Rebar Extension

Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 

Save time

Spara tid... 

vid framställning av armering till parametrar såsom balkar, pelare och pålar 

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

vad gäller armeringsparametrar 

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med automatiserade processer för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar 

 

Viktiga fördelar

 • Automatisk framställning av armering. Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 
 • Balkar. Framställ armering till ett rektangulärt tvärsnitt för en balk i Revit och Robot. 
 • Pelare. Framställ armering till rektangulära och runda tvärsnitt för armerade betongpelare i Revit och Robot. 
 • Pålar. Framställ armering till en påle som definierats i en Revit-modell. Du kan framställa armering till en eller flera pålar som placeras under ett pålhuvud. 

Automatisk armeringsframställning

 • Balkar 
 • Pelare 
 • Långsträckta bottenplattor 

Produktivitet

 • Bröstningar 
 • Pålhuvuden 
 • Pålar 
 • Stödmurar 

Samarbete

 • Hörn med platta 
 • Öppningar i platta 
 • Breda bottenplattor 

Dokumentation

 • Hörn med väggar 
 • Väggar 
 • Interferens vid armerade väggar 

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer