Naviate Rebar

Naviate Rebar

Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 

Nya Naviate Rebar hjälper dig att göra stora besparingar och bygga mer hållbart


Genom att använda Naviate Rebar kan du som arbetar som konstruktör med 3D-armering spara mycket tid som annars läggs på repetitiva uppgifter. På så sätt bidrar det även till ett mer hållbart byggande genom att det blir rätt från början i processen och materialåtgången mer precist beräknad.

Video: En översikt för nya Naviate Rebar.

Fördelarna med Naviate Rebar

Save time

Spara tid... 

vid framställning av armering till parametrar såsom balkar, pelare och pålar.

 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

vad gäller armeringsparametrar.

 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med automatiserade processer för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar.

 

optimise workflows

Spara konfiguration som namngivna inställningar...

och applicera det på flera element i delade projekt eller i enmansprojekt. 

 • Automatisk framställning av armering. Automatisera processen för framställning av armering till byggnadsobjekt såsom balkar, pelare och pålar. 
 • Balkar. Framställ armering till ett rektangulärt tvärsnitt för en balk i Revit och Robot. 
 • Pelare. Framställ armering till rektangulära och runda tvärsnitt för armerade betongpelare i Revit och Robot. 
 • Pålar. Framställ armering till en påle som definierats i en Revit-modell. Du kan framställa armering till en eller flera pålar som placeras under ett pålhuvud. 

Automatisk armeringsframställning

 • Balkar 
 • Pelare 
 • Långsträckta bottenplattor 

Produktivitet

 • Bröstningar 
 • Pålhuvuden 
 • Pålar 
 • Stödmurar 

Samarbete

 • Hörn med platta 
 • Öppningar i platta 
 • Breda bottenplattor 

Dokumentation

 • Hörn med väggar 
 • Väggar 
 • Interferens vid armerade väggar 

Kontakta mig vid frågor

Safet Iska

Safet Iska

Sales, Building & Infrastructure

Relaterade produkter


Produkt

Naviate Accelerate

Spara tid och optimera dina arbetsflöden med Naviate Accelerate - ett tidsbesparande plugin som optimerar ditt arbete med gemensamma funktioner för Revit.

Läs mer