Naviate Traffic

Naviate Traffic

Få ett omfattande bibliotek med vägskyltar och ett dynamiskt verktyg för att skapa egna skyltar. Dynamiska vägmarkeringar skapas utifrån ursprungliga Civil 3D-objekt.

Save time

Spara tid... 

med kommandon som gör det möjligt att uppdatera sammanställningar i flera filer på en gång 

Increase control of your data

Få bättre kontroll över dina data... 

med dynamiska tabeller för alla trafikskyltar 

 

optimise workflows

Optimera arbetsflöden... 

med omfattande vägmärkesbibliotek

För vägprojektering direkt i Civil 3D

Med Naviate Traffic kan användarna rita trafikskyltar, vägmärken och vägmarkeringar i Civil 3D-miljö. 

Vägmärken med tillhörande information kan hanteras som en grupp. Gruppen kan därefter behandlas som ett objekt och sedan kopieras, flyttas eller ändras. Vägmärken och vägmarkeringar kan göras om till 3D-objekt med en enkel knapptryckning och sedan projiceras till i en terrängmodell för avancerad visualisering. 

Vägmärken som länkas till ett valt vägobjekt, som t.ex. ett övergångsställe, kan anpassas efter de ändringar som görs av objektet. Länkningen mellan vägmärken och vägobjekt är dynamisk, vilket underlättar arbetet avsevärt. 3D-objekt uppdateras automatisk när ändringar görs i planen. 

Om ett vägmärke flyttas eller läggs till, uppdateras positionen och informationen automatiskt. Med funktioner som dessa blir programmet lättanvänt samtidigt som effektiviteten maximeras. Att ändra objektens position är också enkelt och ger användaren en tydlig överblick över uppdateringar och projektet i stort. 

Användaren kan skapa rapporter med information om valda vägmärken både grafiskt och i text, t.ex. efter namn och position. 

Boka tid för en demo

Traffic

  • Trafikskyltar 
  • Vägmarkeringar
  • Vägledningsskyltar 

Produktivitet

  • Skapa områden under ytan 
  • Skapa släntmönster 
  • Skapa koordinatmarkörer 

Samarbete

  • Funktioner från Naviate 
  • Projekt 
  • Hitta och ersätt koder och värden för delsammanställningar 

Dokumentation

  • Exportera tabeller till CSV 

Relaterade produkter


Produkt

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Läs mer