Sovelia PLM

Sovelia PLM

Förbättra informationskvaliteten och integrera produktinformation för att göra informationen mer lättillgänglig.

Introduktion till Sovelia PLM

Fördelarna med Sovelia PLM

Minskar risken för onödiga kostnader och förseningar

Minskar risken för onödiga kostnader och förseningar

... och gör det möjligt att nå ut på marknaden snabbare.

Undviker fel

Undviker fel

... orsakade av felaktig produktinformation

Effektivt samarbete

Effektivt samarbete

... mellan projektteam och affärssystem.

Effektiva arbetsflöden i hela verksamheten

Effektiva arbetsflöden i hela verksamheten

... och integrationer efter behov: affärssystem, CRM, framtagning av anbud, Outlook.

Sovelia banar väg för LEAN strategi till PLM

Sovelia PLM hjälper företag att skapa hållbara och effektiva affärsprocesser i samtliga led av produktens livscykel, från koncept till bortskaffande och återvinning av produkten. Sovelia PLM är enkel att konfigurera och ger användaren tillgång till funktioner som underlättar hanteringen och tillgången till produktdata under hela produktens livscykel. Symetris PLM-lösning innehåller förkonfigurerade verktyg och processer som är beprövade i branschen.

Sovelia PLM har ett integrerat administrationsgränssnitt, med alla funktioner som krävs för att kunna finjustera konfigurationer efter dina behov. Dessutom kan du enkelt ställa in systemparametrar, utan några som helst förkunskaper i programmering. Användargränssnittet bygger på branschstandard och är därför användarvänligt, vilket innebär att du enkelt gör de anpassningar du önskar och snabbt kan komma igång med arbetet.

Läs om hur våra kunder använder Sovelia PLM.

Sovelia PLM-mallar

Sovelia PLM bygger på mallar som är resultatet av nästan 30 års erfarenhet inom PDM- och PLM-implementeringar i olika företag och branscher. Mallarna har stöd för bästa praxis i branschen, samtidigt som de kan anpassas efter din verksamhets specifika behov.

Production view

Production view

Gör det möjligt att upprätta produktstrukturer i enlighet med företagsspecifik produktionsverksamhet. Istället för att överföra materialförteckningar till affärssystemet kan man istället skicka över produktstrukturer. På så sätt blir det enklare för projekteringsteamet att skapa och upprätthålla produktstrukturer i PLM-systemet. Dessutom kan eventuella ändringar i elektroniska materialförteckningar enkelt uppdateras i affärssystemet.

Extranet / Supplier Collaboration

Extranet / Supplier Collaboration

Det är ett säkert sätt att samarbeta och dela information med externa parter. Det gör det dessutom enkelt att dela all relevant produktinformation med bland annat leverantörer, där den delade informationen exempelvis kan vara det översta objektet i en outsourcad sammanställning eller ett enda objekt. Processen kan automatiseras ytterligare om den länkas till inköpsorderprocessen i affärssystemet.

Project Data Management

Project Data Management

Effektivisera datahanteringen i dina projekt och gör det enklare att följa projektens utveckling. Det finns mallar för projektstrukturer, elektronisk granskning och godkännandeprocesser. I projektmallen är det möjligt att dela upp projektet i faser, uppgifter, portar (milstolpar) och objekt. Med hjälp av dessa kontrollpunkter kan du följa projektets utveckling, beroende på om projektdokumentationen är klar.

Item and BOM Management

Item and BOM Management

Omfattar objekt, strukturer, dokument och annan produktrelaterad information. Mallfunktionerna kan integreras i flera olika CAD-system på marknaden.

 Engineering Change Management (ECM)

Engineering Change Management (ECM)

Utnyttjar fördelarna med elektronisk ändringshantering och säkerställer att samtliga projektmedlemmar arbetar med korrekta produktdata.

Engineering Change Request (ECR)

Engineering Change Request (ECR)

Gör det enkelt att dokumentera alla begäranden om ändringar i produktdefinitionen.

 Engineering Change Order (ECO)

Engineering Change Order (ECO)

Konfigurera med syftet att stödja de specifika uppgifter som gör det möjligt att på ett kontrollerat sätt fördela arbetet mellan enskilda medarbetare eller team. ECO-processen kan kontrollera komponentstatus i affärssystem.

Sales Configurator

Sales Configurator

Ger användarna stora konkurrensfördelar genom att minska ledtiderna, automatisera arbetskedjan från offert till tillverkning, öka effektiviteten, minska risken för fel till följd av den mänskliga faktorn och öka kundnöjdheten.

 Installed Base Management

Installed Base Management

Hantera enskilda produktstrukturer för enheter som kommer att eller redan har levererats. Strukturen för den levererade enheten kan kategoriseras enligt servicekrav och omfattar även reservdelar och underhåll.

Integration

Integration

Sovelia Integrator-mallen gör att du kan skicka och ta emot produktinformation direkt till ERP-system lokalt eller i molnet. Dessutom kan du publicera dokument till en annan lagringsyta/server. Man kan också via andra applikationer för hantering av data (t.ex. SharePoint), ta emot data från andra ERP-system och få presenterat informationen i realtid på utvalda molnplattformar.

"Tack vare Lean PLM har vi kunnat leverera större volymer, samtidigt som användarnas effektivitet har ökat med i genomsnitt 20 %."

Per Benkowski, CTO, Scandinova Systems AB, Sverige

Som Sovelia-kund har du tillgång till Sovelia Knowledge Base. Där får du tillgång till mer teknisk information om våra olika Sovelia-lösningar såväl som de senaste uppdateringarna i versionerna.

Klicka här för att logga in på Sovelia Knowledge Base.

Kundreferenser

Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livscykel.

Läs mer

Förändring leder BRUSH till innovativa arbetsflöden och förbättrat samarbetet

Design- och konstruktionsdata är ett område där förändrade arbetsflöden verkligen kan få positiva konsekvenser för hela företaget.

Läs mer

Cargotec använder Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar

Cargotec, en världsledande leverantör av lasthanteringslösningar, implementerade Sovelia PLM för att effektivisera hanteringen av produktstrukturer och konstruktionsändringar.

Läs mer

Implementeringen av Sovelia PLM resulterade i förbättrad kvalitet och kontroll på Fortaco

En av de viktigaste orsakerna till att valet föll på Sovelia var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad.

Läs mer

Färre felkällor hos Lidan Marine tack vare Sovelia PLM

Tack vare integration med befintligt affärssystem som hanterar godkännande- och frisläppningsprocesser kan man säkerställa att produktion, inköp och leverantörer endast använder uppdaterade och godkända stycklistor och ritningar.

Läs mer

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Product Design & Lifecycle

Vill du ha ytterligare information?

Skicka in dina kontaktuppgifter, så återkommer en av våra säljare till dig.

Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.

Relaterade produkter


Produkt

Sovelia Configurator

Automatisera dataflödet för att kunna erbjuda kunderna ett större produktutbud till lägre kostnad.

Läs mer