Konstruktion

Stora besparingar med rätt verktyg

Genom att använda effektiva verktyg som Naviate Structure och Naviate Rebar kan konstruktörer spara mycket tid som annars läggs på repetitiva uppgifter i Revit. Dessutom bidrar de till ett mer hållbart byggande genom att det blir mer rätt från början i processen och materialåtgången mer precist beräknad.

Stora besparingar med rätt verktyg

Safet Iska, som idag är Customer Development Manager på Symetri, har själv tidigare jobbat som konstruktör under många år och vet vilken hjälp smarta digitala verktyg kan ge.

– Om vi tar Naviate Structure så blir det betydligt enklare att ta fram material till ritningar – planer, sektioner, detaljer – och ge dem en enhetlig layout när man använder symbolbibliotek och anpassade funktioner.

Huvudverktyget för konstruktörer är Revit. Naviate Structure har Symetri utvecklat som en add-on till Revit för att förenkla tidigare omständliga manuella arbetssätt, att skapa presentationer av byggnader utifrån fördefinierade mallar och använda dem för att studera olika designförslag utifrån olika perspektiv.

Repetitiva arbetsuppgifter försvinner

– Med Naviate Structure kan man även lägga till armering i full 3D och få korrekta rapporter om armering, både i ritningar och förteckningar, utan att behöva lämna Revit-miljön. 

Användning av nya tekniska verktyg ger bättre processer som skapar förutsättningar för smidigare interna arbetsflöden, det i sin tur skapar mervärden för både organisationen och medarbetarna.

– Effektivare processer skapar även mer tid för konstruktören att säkerställa att allt blir rätt, vilket höjer kvalitetsnivån och ger nöjdare kunder.

Förbättringar i nya Naviate Rebar

I höst lanserade Symetri ett nytt verktyg, Naviate Rebar, som är ett bra komplement till Naviate Structure och som ytterligare underlättar arbetet för konstruktörer genom att det effektiviserar modelleringsstadierna.

– Där kan en konstruktör generera all armering på utvalda objekt med bara en knapptryckning, vilket ger en otrolig tidsvinst och skapar också en bättre arbetsmiljö för konstruktören då repetitiva uppgifter är otroligt tråkiga och enformiga. Utan Naviate Rebar får konstruktören sitta och lägga in varje enskild armeringsdel i en byggnad manuellt vilket tar väldigt mycket tid, förklarar han.

Naviate Rebar ersätter den befintliga produkten Naviate Rebar Extension, som inte kommer att stödjas för nya versioner i Revit. Naviate Rebar har en låg årlig kostnad och innehåller förutom alla de funktioner som tidigare finns i Naviate Rebar Extension även nyheter som bättre och säkrare datahanteringoch är tillgänglig från Revit 2023 och framåt.  

–  Arbetade jag som konstruktör idag skulle jag uppskatta de förbättringar som gjorts i nya Naviate Rebar. Den är exempelvis anpassad för varje land med de regionala beteckningarna på järn som gör att Rebar kan användas direkt i projekten oberoende av var i världen man befinner sig.

Andra fördelar i den förbättrade versionen är att all data finns kvar även om förändringar görs på basobjektet.

– Där finns exempelvis bättre funktioner för armering runt fönster med möjligheter att hantera flera armeringsscenarior, förklara Safet Iska.

Positiva hållbarhetseffekter

Digitala verktyg som Naviate Structure och Naviate Rebar bidrar även mycket till hållbarhetsarbetet genom att de effektiviserar processer och hjälper konstruktören att göra rätt från början, att rätta till ett fel på arbetsplatsen när bygget redan satt i gång kostar väldigt mycket.

– Med Naviate Rebar kan man också beräkna materialåtgången betydligt mer exakt så man inte behöver köpa in mer armeringsjärn än nödvändigt, vilket ger ytterligare hållbarhetsfördelar.

Enkelt att testa och jämföra

Enligt Safet Iska är det väldigt viktigt för både hållbarhets- och kvalitetsarbetet att kunna förutspå hur verkligheten ser ut och att vara noggrann. Med arbete i 3D-miljöer som i Revit, med hjälpverktygen Naviate Structure och Naviate Rebar, kan man lätt ändra om det blir fel, man kan pröva olika lösningar tills dess att man känner sig säker på att man har hamnat rätt.

– Är man nyfiken på hur det fungerar är det enkelt att gå in och testa dessa verktyg och själv jämföra hur mycket effektivare arbetsprocesserna blir. Bara de tidsvinster som Rebar ger med att kunna generera all armering på utvalda objekt med bara en knapptryckning visar vilka hävstångseffekter en liten investering i ett digitalt verktyg kan ge, avslutar Safet Iska.

Webbinarium 24 november

Den 24 november anordnar vi ett webbinarium om hur du kan effektivisera och automatisera arbetsprocessen av 3D-armering i Revit. Vi kommer dessutom att visa vår nya produkt Naivate Rebar som bland annat hjälper dig att effektivare modulera armering. Läs mer och anmäl dig här.

Safet Iska

Safet Iska

Sales, Building & Infrastructure

Kontakta oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Blogg

Symetri stöttar hållbara byggen

21 september 2023

Artikel med Symetri där vi pratar om hur BIM och lösningar som till exempel One Click LCA och Naviate Zero kan hjälpa till att skapa en mer hållbar framtid för byggbranschen. Läs här.

Läs mer
Blogg

VAD HAR FÖRETAG ATT VINNA PÅ ATT KOPPLA IHOP PDM MED ERP?

21 september 2023

Tillverkande företag idag är ständigt på jakt efter sätt att öka effektiviteten och att förbättra processer i sin verksamhet. Ett sätt att nå framgång är genom att integrera två viktiga system: Product Data Management (PDM) och Enterprise Resource Planning (ERP). Genom att koppla ihop dessa kan företag uppnå en rad fördelar som kan göra en betydande skillnad i såväl affärsprocesser som resultat.

Läs mer
Blogg

Power BI: visualisera och dela data

14 augusti 2023

Power BI är ett datavisualiseringsverktyg som skapar interaktiva visualiseringar av data från olika källor. Den samlar in, analyserar och presenterar data i ett användarvänligt format. Med Power BI kan användare skapa och dela visualiseringar, rapporter och dashboards med andra i organisationen.

Läs mer