Implementering av PDM-lösningar ökar APL:s konkurrenskraft

APL – National Oilwell Varco

Företagets innovativa konstruktionslösningar för offshore-industrin har utvecklats med stöd från Symetris kunniga konsulter. 

NOV (tidigare National Oilwell Varco) levererar teknikdrivna lösningar för den globala energiindustrin. I mer än 150 år har NOV banat väg för innovationer som gör det möjligt för kunderna att på ett säkert sätt producera energi samtidigt som miljöpåverkan minimeras. NOV driver energiindustrin som driver världen.Viktigt att fokusera på kärnverksamheten – inte enbart på CAD-system

För NOV-APL är det viktigt att hålla tempot uppe och minska antalet driftavbrott i produktionen. Det är också en av anledningarna till varför de uppskattar samarbetet med Symetri – de ville kunna anlita experter som har bättre kunskap på området än de själva. Överföring av data ingår i Symetris kärnverksamhet och det är en uppgift som vi ständigt utför. NOV-APL har därför tagit hjälp av Symetri för att på så sätt kunna fokusera på sin egen kärnverksamhet, dvs. att utveckla flytande system till kunder inom gas- och oljeindustrin globalt.

Autodesk-kurser och stöd till användarna direkt på arbetsplatsen skapar trygghet

För NOV-APL är det oerhört viktigt att alla använder samma metoder när de arbetar med Autodesk Inventor och Vault, vilket gjorde att det blev det självklara fokuset när man implementerade Vault Professional. Enligt Tore Marskar Eek-Jensen gick implementeringen smidigt och företagets anställda deltog vid ett antal kurstillfällen både internt och på Symetri, vilket resulterade i snabba framsteg och nya kunskaper.

Dessutom har Symetris konsulter stöttat NOV-APL på plats genom att erbjuda stöd och hjälp med att lösa specifika problem och frågeställningar direkt på plats. På så sätt har företaget fått tillgång till ett system där allt registreras och spåras automatiskt, vilket innebär att de inte längre behöver strukturera data manuellt.

"Kombinationen av kompetenta konsulter, engagerade medarbetare och skräddarsydda kurser har med andra ord varit framgångsfaktorer, som bidragit till att man snabbt kunnat lära sig de nya systemen på APL i Arendal", avslutar Tore Marskar Eek-Jensen.

Utmaningar

  • Behov av en replikerbar databaslösning mellan olika anläggningar globalt
  • Behov av utveckling av arbetsmetoder och kompetensutveckling

Lösningar

Implementering av en replikerbar version av Autodesk Vault Professional med hjälp av Symetri:

  • Samtliga data behövde överföras
  • Genomgång och stöd direkt på arbetsplatsen
  • Support

Fördelar

Extern migrering av Autodesk Vault Professional:

  • Tid frigörs som istället kan läggas på utvecklingsarbetet
  • Ett lättanvänt system med möjlighet att spåra ändringar
  • Inte längre behov av att strukturera data manuellt
  • Ökat internt fokus på att skapa nya lösningar för slutkunderna

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer

CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, an... Läs mer