Modulift reducerar tiden för produktutveckling med nästan 70% med hjälp av Altair® Simsolid®

Modulift

Detta är Modulift

Ingenjörs- och konstruktionsteamet på Modulift är inte främmande för projekt med höga kvalitetskrav, vilket ofta resulterar i en skräddarsydd lösning. Utrustningen som de konstruerar och tillverkar löser ofta problem utöver det vanliga inom lyftprojekt.

Modulift grundades 2002 och är känt världen över för sin tillverkning av modulära spridarbalkar, lyftbalkar och spridarok.

Modulift får ofta i uppdrag att lyfta exempelvis vindturbinblad, monopile-fundament, olje- och gasplattformar, husmoduler osv. Bland de banbrytande projekt som Modulift genomfört finns exempel såsom anpassade lyftok för projektet High Speed 2* (HS2), ett lyftok med en maxlast på 50 ton för en 20 meter lång vågmaskin på 38 ton samt en enorm lyftrigg för att lyfta och montera vindturbiner på 5 MW (megawatt) ute till havs på Irländska sjön. Dessutom tillhandahåller Modulift utrustning för havsbaserad lyftverksamhet och nyligen levererade man en lyftbalk till Baleine-projektet** för att lyfta upp ett fullortsaggregat från havsbotten.

* High Speed 2 är en planerad höghastighetsjärnväg och ett nätverk av passagerartåg i Storbritannien
** Baleine-projektet är ett av de största kolvätefynden utanför Elfenbenskusten.

Företaget har kunder inom allt från bygg och anläggning till bulktransport och hamnar, sjöfart, offshoreindustri (olja, gas och vind) samt frakt, transport och logistik.

”När vi hade arbetat med dessa lösningar ett tag blev det tydligt att allt arbete som rörde hållfasthetsberäkningar (FEA) kanaliserades via en eller två ingenjörer, dvs. våra experter på programvaran”, berättar Harshal Kulkarni, Engineering Manager, Modulift. ”2021 lämnade de båda företaget, varpå jag tog över ansvaret för FEA. Jag upptäckte snart hur komplex programvaran var och att det var väldigt riskfyllt att endast ha en kunnig användare i en grupp om sju medarbetare. Vi behövde en mer lättillgänglig lösning och experthjälp för att hitta en sådan.”

UTMANING: HITTA EN NY PROGRAMVARA FÖR EN KRITISK PROCESS OCH SÄKERSTÄLLA ATT FÅ DE FÖRBÄTTRINGAR SOM FÖRVÄNTAS

Tidskrävande med manuella analyser och förberedelse av geometrier

Hållfasthetsberäkningar (FEA) är en viktig del av konstruktionsprocessen för alla Modulifts produkter. Det är en extremt detaljerad analysprocess. När produkterna tas i bruk utsätts de för enorma krafter – en spridarbalk från Modulift har till exempel en kapacitet på 2-3000 ton, och strukturen måste klara av att bära dessa påfrestningar i form av tryck i balken, dragkraft i slingor och spännband och enorm belastning på de bultade sektionerna och lederna.

Tidigare utförde teamet på Modulift alla analyser av dessa belastningspunkter manuellt och använde endast Autodesk AutoCAD till själva konstruktionsarbetet. Efterhand gick dock Modulift över till 3D-programvaror såsom Solidworks och STAAD Pro.

Lång väg till rätt lösning
Det här var förutsättningarna när Harshal Kulkarni började på företaget 2019 som Engineering Manager. Harshal hade sedan tidigare erfarenhet av dimensionering och mekanisk konstruktion inom olje- och gasindustrin samt den petrokemiska industrin.

Förändring är ofta en pågående process, vilket Harshal och de sex ingenjörerna och konstruktionsteamet på Modulift snart skulle upptäcka. ”Alla i teamet var överens om att vi kunde få mer korrekta FEA-resultat snabbare än med våra manuella processer om vi skulle använda en programvara avsedd för ändamålet”, säger Harshal. ”Valet föll slutligen på en etablerad simuleringslösning i kombination med en programvara för konstruktionsanalys. Båda lösningarna levde upp till sitt goda rykte. Däremot stötte vi på ett problem som vi inte hade förutsett.”

Harshal förklarar att simuleringsprogrammet som Modulift hade valt visade sig vara väldigt avancerat och krävde djupgående teknisk expertis. Det räckte inte med att vara insatt i traditionell konstruktionsteknik och 3D-design, vilket resulterade i att man snabbt skulle behöva utbilda användarna.

Eliminera risker
Efterfrågan på Modulifts produkter och tjänster är hög. Företaget uppfyller specifika krav inom tunga och komplexa lyftprojekt, inte sällan inom infrastruktursektorn. Eftersom många projekt dessutom kräver skräddarsydda lösningar läggs mycket tid på kommunikation mellan kundens tekniska team och teamet på Modulift. Tid är pengar och väldigt lite av den kan ägnas åt utbildning i en komplex programvara.
”När vi hade arbetat med dessa lösningar ett tag blev det tydligt att allt arbete som rörde hållfasthetsberäkningar kanaliserades via en eller två ingenjörer, dvs. våra två experter på programvaran”, berättar Harshal. ”2021 lämnade de båda företaget, varpå jag tog över ansvaret för FEA. Jag upptäckte snart hur komplex programvaran faktiskt var och att det var väldigt riskfyllt att endast ha en kunnig användare i en grupp om sju medarbetare. Vi behövde en betydligt mer lättillgänglig lösning men också experthjälp för att hitta en sådan.”

 

LÖSNING: KOM IGÅNG DIREKT MED SIMSOLID

Förenklad geometri

Harshal tog kontakt med tre potentiella leverantörer för att hitta en lösning på Modulifts utmaning: att eliminera risken i FEA-processen och samtidigt effektivisera den med en programvara som alla i teamet kunde använda.

”Jag kontaktade även Symetri eftersom vi hade haft dem som leverantör sedan 2012 och visste att deras omfattande erfarenhet kunde bidra till att lösa problem inom tillverkningsindustrin”, säger Harshal.

Symetri rekommenderade Altair SimSolid som den ultimata lösningen. SimSolid används och rekommenderas av många andra tillverkningsföretag över hela världen, även inom segment som liknar Modulifts verksamhet. Programvaran eliminerar allt manuellt arbete kring förenkling av geometrier och ger snabbt resultat, vilket teamet på Modulift snart skulle upptäcka.


RESULTAT: PRODUKTIVITETEN HAR SKJUTIT I HÖJDEN

Minimalt med utbildning, maximal noggrannhet, optimal tillförlitlighet

”Vi har precis börjat använda SimSolid, men redan efter en kort tid märker vi enorm skillnad”, säger Harshal.

Ingen meshningsprocess

I SimSolid används inte meshning vid hållfasthetsberäkningar, vilket minskar modelleringstiden för analys till skillnad från andra liknande FEA-program.

På så sätt blir SimSolid otroligt användarvänligt, tidseffektivt, enkelt att implementera och lätt att bli riktigt duktig användare av programmet.

”Konstruktionsarbetet minskade från 600 till 200 timmar i ett av våra produktutvecklingsprojekt.

Om vi utgår ifrån det mätvärdet för framtida projekt är det nästan hissnande att tänka på vilken inverkan det kommer att ha på produktiviteten och även möjligheten att kunna ta oss an fler projekt.”

Ett uppdaterat, kunnigt team
”Symetris team har gjort en enorm skillnad för våra konstruktions- och produktutvecklingsprocesser”, säger Harshal. ”Vi blev sålda på SimSolid redan första gången de demonstrerade programvaran och hela vårt team satt med ett leende på läpparna när Symetris konsulter steg för steg gick igenom hur lätt det var att implementera simuleringslösningen.

Det var som om hela teamet drog en lättnadens suck. Vi hade hittat en lösning som skulle minska arbetsbelastningen vid tidskrävande uppgifter och som samtidigt kunde analysera alla aspekter belastning i konstruktionsprocessen. Programlösningen var så logisk och effektiv att vi alla i vårt team använda den. I ett enda slag har vi omvandlat det som tidigare endast två personer kunde göra till en kompetens som vi alla besitter – och allt som krävs är att vi öppnar SimSolid.”

 

”Altair har inte enbart utvecklat en programvara för hållfasthetsberäkningar, utan även lyckats göra analysprocessen häpnadsväckande enkel – enkel för ingenjörer, mer produktiv och framför allt ökat chanserna för att allt blir rätt redan på första försöket. Vi använde oss av en annan programvara för hållfasthetsberäkningar ett tag, men den krävde alltför djupgående teknisk expertis för att ens en ingenjör skulle kunna arbeta och känna sig trygg i programmiljön. Med Altair SimSolid får vi den trygghet vi efterfrågat. Symetri hjälpte oss dessutom att komma igång, vilket blev ytterligare en vinst för oss på Modulift. Vi kände oss hemma i den nya programmiljön på bara en vecka och upptäckte snart hur mycket tid vi sparade i produktutvecklingen tack vare SimSolid.”
- Harshal Kulkarni, chefsingenjör, ModuliftVill du veta mer om hur just ert företag kan ta nästa steg inom simulering? Kontakta mig!

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer