Cedervall arkitekter – noggranna förberedelser är A och O för att lyckas med BIM

Cedervall Arkitekter

Tidiga förberedelser för framtida BIM-metoder med Symetri som partner är nyckeln till framgång när det gäller övergången från 2D till BIM-projektering. 

Cedervall arkitekter i Stockholm började implementera BIM för att kunna uppfylla sina kunders krav på att BIM skulle användas i deras projekt. Idag tar företaget hem allt fler uppdrag, eftersom det vet hur man levererar professionella BIM-projekt. 

Utmaningar

Cedervall behövde hjälp av en erfaren CAD- och BIM-expert. Det största problemet: Att ta steget över från 2D till 3D och därifrån till BIM. 

Lösningar

Experthjälp och support från Symetri för att implementera rätt metoder och möjliggöra effektiv användning av Revit, Solibri, Naviate och BIMEYE. 

  • Projektmallar och ett stort innehållsbibliotek – komponenter och produkter som är anpassade till svenska standarder. 
  • Sheet Manager – håll ordning på vyer, kopiera ritningar och skapa mer detaljerade ritningsförteckningar snabbt och enkelt. 
  • Door Tool – automatisk hantering av dörrar och tillhörande data. 
  • Filter Elements – sök och välj den artikel som ska redigeras. 

Fördelar

Utveckling av BIM-metodik: 

  • Effektiviserad designprocess. 
  • Säkerställa att alla använder sig av samma arbetsflöden. 
  • Säkerställa att implementeringen fungerar. 

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase