Framgångsrika projekt med intelligent BIM-lösning

Spectrum Architects

Redan när de startade upp sin verksamhet i Stockholm, var Spectrum arkitekter helt på det klara med att förutsättningarna för att möta kraven från framtida kunder krävde en stabil plattform med fungerande IT-struktur, programvara, datorer och annan utrustning, inte minst för att klara av uppgifterna inom ramen för deras nya koncept – aktivitetsbaserade kontor. 

Spectrum arkitekter grundades 2013 av åtta innovativa arkitekter, med ambitionen att utveckla kontor efter ett nytt koncept där kreativitet, hållbarhet och en god arbetsmiljö stod i fokus – ett koncept som de valt att kalla aktivitetsbaserade kontor. För att Spectrum ska kunna utveckla sina lösningar är det viktigt att de själva lever som de lär. Därför har de utformat sitt eget kontor efter samma koncept och arbetar gemensamt för att alla ska vara på samma nivå när det gäller kompetens.  

En av de främsta anledningarna till att vi är där vi är idag, är att vi redan initialt, medan vi fortfarande var ett ganska litet kontor, valde att investera i ändamålsenliga licenser och konsulttjänster. […]"  

Mattias Sköldborg, Spectrum arkitekter 

Utmaningar

 • Inga fungerande arbetsprocesser för att driva egna projekt i Revit 
 • Avsaknad av ändamålsenliga programlösningar 
 • Behov av support och utbildning för att kunna förbättra samarbetet 

Lösningar

 • Autodesk Revit och Naviate Architecture 
 • Stöd för Revit och Naviate Architecture 
 • Företagsanpassade metoder som återspeglar affärsidén 
 • Nära samarbete med Symetri och andra kunder 

Fördelar

 • Samarbetet med Symetri ger tillgång till kompetens och programlösningar som gynnar affärsidén 
 • Förbättrat samarbete tack vare implementeringen av Symetris företagsanpassade metoder 
 • Ökad effektivitet och färre manuella processer tack vare Naviate Architecture och Revit 
 • Nya idéer och affärsmöjligheter till följd av samarbetet med Symetri 

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Ripellino säkerställer tillväxt med BIM

När arkitektbyrån Alessandro Ripellino beslutade sig för att ta steget över till BIM, i syfte att möta kundernas förändrade krav, var det viktigt att ha en användarvänlig plattform och kunna leverera högkvalitativa projekt på kort tid. Läs mer