Helsingfors stad – pionjärer implementerar BIM

City of Helsinki

Vid utformningen av 650 professionella storkök i kommunal regi i Helsingfors var de två arkitekterna på kommunens byggnadskontor, Seppo Kupari och Mikko Soininivaara, designer respektive BIM-chef, övertygade om att det var dags att ta steget över från 2D till 3D och BIM. 

Avdelningen för arkitektur i Helsingfors stad har flera kontor och många av dem använder Autodesk Design Suites i sitt dagliga arbete. Det fungerar bra tillsammans med byggnadskontorets val av Revit. Ännu viktigare är det nära samarbetet mellan tillverkarna och byggföretagen, t.ex. Skanska, som också använder Revit och andra branschanpassade programpaket och produkter från Autodesk. Det underlättar naturligtvis samarbetet mellan de olika parterna i byggprocesserna. Skanska förväntar sig att alla data för professionella storkök levereras i en BIM-modell istället för som tidigare i en 2D-ritning. 

"BIM är framtiden och som avdelning för offentliga tjänster måste vi ligga före alla andra för att fungera som förebild för utveckling både här och i resten av landet. En tillförlitlig leverantör finns där för dig och är alltid redo att diskutera lösningar, precis som Symetri.”  

Seppo Kupari, professionell köksdesigner, Helsingfors stad 

Utmaningar

  • Ta steget över från 2D till 3D och BIM 
  • Kunna leverera IFC- och BIM-data 

Lösningar

  • Skapa "bibliotek med köksfamiljer" i Autodesk Revit 
  • Metodik 
  • Kurser 

Fördelar

Själva programvaran är helt sekundär om leverantören inte kan erbjuda kompetent rådgivning. Och det är där som Symetri kommer in i bilden. 

  • Skapa ett bibliotek med Revit-familjer, speciellt framtaget för användning vid utformning av professionella storkök. 
  • Fördelar i det dagliga arbetet, eftersom uppgifterna inte hade kunnat utföras utan den nya lösningen 
  • Nära samarbete med andra användare av familjebiblioteken underlättar kommunikationen 
  • BIM säkerställer att allt passar in i den modell som arkitekten eller byggnadsingenjören får, vilket innebär att kollisioner kan undvikas på byggplatsen. Det innebär i sin tur mindre spill och färre onödiga kostnader. 

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Med Revit som grund kan femkon lägga tid på värdeskapande arbete

femkon arbetar med projektering och framtagande av konstruktionshandlingar i byggprocessens olika skeden. Deras kunder är allt från stora entreprenörer till mindre privata företag. Deras uppgift är att lösa de konstruktionsmässiga utmaningarna som uppstår i projekt, samt ta fram handlingar och armeringsförteckningar. femkon har samarbetat med Symetri sedan bolaget grundades och baserat på sina tidigare erfarenheter blev det självklara valet att arbeta med Revit och Naviate redan från start. 

2021 tilldelades femkon utmärkelsen ”Årets Nyföretagare” för sitt bidrag till att skapa både tillväxt och arbetstillfällen i Sollentuna Kommun. 

Läs mer