"Naviate gör oss snabbare och säkrare genom hela BIM-processen"

Loxia Group AB

Stora infrastrukturprojekt involverar många teknikområden som behöver samarbeta tätt berättar Daniel Alderholm, avdelningschef på Loxia Group i Örebro.

– Det gäller särskilt i totalentreprenader. Här behöver väg samarbeta med bro och bro behöver geoteknikerns stöd för att kunna göra sitt jobb. Tiden är en kritisk faktor. När maskinerna är på plats måste de arbeta och då behöver vi ha levererat så kompletta handlingar som möjligt – av hög kvalitet och i rätt tid.

 

Loxia är en komplett samhällsbyggnadspartner med spetskompetens och tjänster inom det mesta som rör infrastruktur; projektering, mät, miljö, geoteknik, geolab, broteknik, järnväg och projektledning. Avdelningen som Daniel leder är specialiserade på totalentreprenader med entreprenören som kund.

– För att arbeta effektivt med tuffa tidsramar tar vi hjälp av Naviate, berättar Daniel Alderholm. I grunden ligger Autodesks Civil 3D, men det är ju en programvara utvecklad för den amerikanska marknaden.      Med Naviate Infrastructure, som Symetri har utvecklat och anpassat för bland annat den svenska marknaden, får vi tillgång till alla standards som gäller här. Svenska regler och annat som vi behöver ta hänsyn till appliceras automatiskt, utan att vi behöver tänka så mycket på det

Tydlighet i projekteringsmöten och avstämningar

Även arbetet med att presentera resultatet tydligt, prydligt och korrekt blir enklare med Naviate.

– Det behövs bara några enkla knapptryck, både när det gäller 2D-ritningar och BIM-samordningsmodeller. Det besparar oss väldigt mycket tid, konstaterar Daniel Alderholm. Det förenklar våra arbetsflöden och gör att vi kan jobba effektivare med alla våra verktyg i BIM-processen. Inte minst sparar vi tid i projekteringsmöten och avstämningar med beställare när vi kan visa upp våra tekniska modeller på ett enkelt och visuellt sätt. I Naviate är det är enkelt att hämta ut det vi behöver direkt ur programvaran.

Det innebär en betydande förenkling i Loxias dagliga arbete. Men det syns även på resultatet när alla projektörer och teknikansvariga i ett stort infrastrukturprojekt arbetar med samma verktyg och standards i Naviates bibliotek.

– Ju effektivare och snabbare vi kan leverera ett kvalitetssäkrat infrastrukturprojekt desto billigare blir det, både för entreprenören och oss allihop.

Symetri är aldrig mer än ett samtal bort

Daniel och kollegorna på Loxia har även ett tätt samarbete med Symetri vad gäller support och utveckling av Naviate.

– Samarbetet med Symetri fungerar väldigt bra. De är snabba och ställer upp, även i pressade situationer när vi behöver stöd eller till och med en ny funktion med kort varsel. Det har hänt flera gånger. Symetri är aldrig mer än ett samtal bort och de är lyhörda för utvecklingsidéer.

Ett bra exempel uppdateringen av vägmärkesmodulen. Här har Loxia efterfrågat en funktion som gör det möjligt att placera ut rätt vägskyltar på rätt höjd och i rätt storlek – på ett enkelt sätt.

– Vägskyltar är omgärdade av väldigt många regler. Hur stor en skylt ska vara beror på typ av väg, vilken hastighet som gäller och så vidare. Idag behöver vi titta igenom många olika dokument för att få svar på vilken sorts skylt man ska ha. Så här har vi efterfrågat en lösning som gör det enklare – och det ser ut att komma nu. Det är en win-win situation; vår vardag blir lättare och Symetri får en ännu bättre produkt, avslutar Daniel Alderholm.

Tomas Lindgren

Tomas Lindgren

Sales, Building & Infrastructure

Välkommen att kontakta oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


BIM en förutsättning för hållbar brandprojektering

Brandskyddslaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. I sin ständiga strävan att utmana både sig själva och branschen satsar nu bolaget på BIM inom brandskyddsprojektering i 3D. Brandskyddsbranschen har flera steg att ta, inte minst inom BIM-modulering, menar Linda Lönneberg, VD på Brandskyddslaget. Att kunna leverera brandmodeller i 3D med brandteknisk kravställning kommer snart att vara ett måste i alla större projekt och det kommer att bli en konkurrensfördel.

Läs mer

Bimfire Tool Chest för professionella PDF-brandritningar i Bluebeam

Idag integreras brandskyddsarbetet allt oftare i BIM-processen och information levereras direkt in i 3D-modellen.

– Samtidigt är behovet av att granska och samarbeta kring ritningar i PDF-format fortfarande stort. Det gör Bluebeam till ett av våra viktigaste verktyg och komplement till BIM, konstaterar Eric Månsson, civilingenjör och delägare samt medgrundare på konsultföretaget Brand och Riskteknik.

Läs mer