Implementeringen av PLM-lösningen Sovelia Core resulterade i förbättrad kvalitet och kontroll på Fortaco

Fortaco

En av de viktigaste anledningarna till att valet föll på Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad.

Fortaco stod inför en rejäl utmaning när samarbetet med Linkker skulle inledas. Man var tvungen att hitta en programlösning som kunde integrera de båda företagens data, förbättra kostnadseffektiviteten i verksamheten och få en rimlig avkastning på gjorda investeringar, samt säkerställa att den valda systemlösningen kunde anpassas till framtida förändringar i verksamheten.

Målen definierades även ur de anställdas perspektiv. Man ville helt enkelt ha en mångsidig lösning som var användarvänlig och kunde förenkla processerna samt öka produktiviteten. Syftet var att förenkla återkommande arbetsuppgifter i samtliga processer, från design och tillverkning till leverans och eftermarknad. Valet föll slutligen på Sovelia Core och ett samarbete med Symetri inleddes.

 

PLM resulterar i förbättrad kvalitet och kontroll

De största utmaningarna för företag som tillverkar maskiner och utrustning är oftast knutna till produktivitet, kvalitet och leveranstid. Hanteringen av produktdata är tids- och kostnadskrävande och måste därför minimeras för att företagen ska kunna öka sin lönsamhet. Processen att hitta en gemensam programlösning delades upp i flera steg, där det första bestod av att hitta en fungerande lösning för hantering av produktstrukturer och artiklar samt att integrera befintliga system med SolidWorks CAD och affärssystemet SAP. På så sätt kunde man etablera en stabil grund för produktutveckling och förenkla kommunikationen med produktionsavdelningen. I ett andra steg implementerades stöd för försäljning och orderhantering.

“Implementeringen och utbyggnaden av Sovelia utfördes i etapper, eftersom vi ville säkerställa funktionen i systemet och skapa en stabil grund som senare kunde utökas med fler funktioner. Tillvägagångssättet säkerställde att verksamheten kunde fortgå som vanligt under implementeringsfasen, utan onödiga driftstopp", berättar Jani Erkkilä, projektledare på Fortaco.

Användarupplevelsen förbättrades avsevärt och idag används lösningen till och med externt av ett 70-tal användare ute hos Fortacos kunder. Erkkilä tror att framgången kan härledas till bra förberedelser inför implementeringen av Sovelia Core samt användningen av mallmodeller.

Trots att nästan alla företagsmiljöer är unika kan mallmodeller bidra till att säkerställa funktionaliteten i systemet, eftersom processerna har testats tidigare i flera andra projekt, i olika miljöer och av olika kunder, säger  Mikko Viertola, Business Director för produktdesign och livscykelhantering på Symetri.

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase