Hallströms Verkstäder skapar bättre produkter genom att simulera minskat tryckfall och optimerade flöden

Hallströms Verkstäder

Hallströms är ett utmärkt exempel på hur simulering kan användas för att förbättra funktionen hos en produkt.

Symetris simuleringsteam hjälper dagligen kunder att utnyttja den produktkunskap de har samt utveckla arbetet med virtuella prototyper genom att erbjuda verktyg för simulering, analys och hållfasthetsberäkningar.

"Hallströms är ett utmärkt exempel på hur simulering kan användas för att förbättra funktionen hos en produkt. Med resultatens hjälp kan vi gå in i utrustningen virtuellt och se vad som händer och därmed även få bättre förståelse för bakomliggande fenomen. Med den insikten blir det betydligt enklare att styra produktutvecklingen i rätt riktning." Sven Eriksson, simuleringsexpert på Symetri med mer än 20 års branscherfarenhet. 

Återge verkligheten

Med hjälp av simulering kan du återskapa verkligheten i en virtuell miljö, utveckla en digital prototyp där du kan installera givare i efterhand och visualisera allt på ett sätt som alla förstår. Målsättningen är att enkelt kunna visa, sälja in och fatta beslut om den slutgiltiga produkten långt innan produktionen drar igång och de fysiska produkterna är klara.

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Blixtsnabb uppgradering av CAD-program med CQi

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, anläggning och utrustning för mekanisk hantering, handskbox för kärnkraftsinneslutning, testriggar för forskning och utveckling, maskiner för särskilda ändamål, automatiserade monteringslinjer och -celler, integrering, bearbetning och programmering av robotar samt tillverkning.

Läs mer