Hille Melbye: Framgångsrik implementering av BIM kräver rådgivning från tillförlitlig samarbetspartner

Hille Melbye

Att projektera stora köpcentrum kräver djupgående kunskap om BIM och CAD. Enligt Hille Melbye Arkitekter är det därför av största vikt att man har en nära relation till och kan förlita sig på sin samarbetspartner inom BIM och CAD. 

Det Oslo-baserade företaget Hille Melbye Arkitekter behöver ha tillgång till automatiserade 3D-lösningar för BIM-modellering i sitt arbetsflöde. Arkitektbyrån är känd för att designa och leverera stora byggnadskomplex, såsom köpcentrum och offentliga byggnader. Av erfarenhet vet man att tillgången till rätt kunskap och verktyg är A och O. Just detta är en av anledningarna till att företaget blivit en föregångare i branschen när det gäller BIM-projekt och ofta lyckas ta hem större projekt. 

BIM är helt enkelt framtiden inom arkitektur och förutsättningen för att kunna leverera väl genomtänkta projekt. I sammanhanget är det förstås viktigt att våga börja använda programverktygen i verkliga projekt.  

"Jag är säker på att vi fattade rätt beslut när vi valde Symetri som samarbetsparter och rådgivare i våra projekt."  

Claudia Tambuscio, BIM-chef och arkitekt på Hille Melbye 

Utmaningar

  • Manuell hantering av dörrar. 
  • Från 2D till 3D. 

Lösningar

  • Dörrverktyget i Naviate. 
  • Implementering av Revit och BIM. 

Fördelar

  • Dörrverktyget i Naviate är mycket användbart, liksom 3D-miljön. 
  • Ökad effektivitet tack vare möjligheten att räkna upp till 700 dörrar med tillhörande detaljerad information 
  • Möjlighet att leverera högkvalitativa produkter till kunder tack vare BIM. Det tar möjligtvis lika lång tid att ta fram designförslaget, men kvaliteten blir en helt annan. 

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase