Standardiserade metoder och konstruktionsautomatisering hjälper IV Produkt att spara tid

IV Produkt

IV Produkt är en av Sveriges främsta leverantörer av luftbehandlingsaggregat och för att fortsätta ligga i framkant inom produktutveckling är det viktigt att konstruktionsteamet är samordnat och arbetar så effektivt som möjligt utifrån standardiserade arbetsflöden.

IV Produkt har löpande investerat i förbättrade metoder och automatisering av återkommande uppgifter, vilket har resulterat i stora tidsbesparingar för företagets produktutvecklingsteam. Men för att förverkliga omsättningsmålet på 1 miljard kronor under 2020 krävdes ytterligare effektivisering av företagets processer. Ett viktigt led i detta arbete har varit att se över befintliga arbetsflöden och säkerställa att alla i designteamet arbetar utifrån samma principer och enklare kan sätta sig in i varandras projekt och modeller.

"Metodhandboken har varit ett viktigt tillskott på många sätt. Den har bidragit till ökad effektivitet och tiden vi sparar kan vi istället lägga på produktutveckling. Dessutom kan konstruktionsteamet använda sig av handboken om de är osäkra på något, t.ex. hur man hämtar nummerserier från affärssystemet. Den är också ett utmärkt stöd för nya medarbetare och konsulter." Björn Hedin, CAD-chef på IV Produkt.

Utmaningar

  • Medarbetarna på designavdelningen använde olika arbetsmetoder
  • Behov av att effektivisera tidskrävande och återkommande arbetsuppgifter 

Lösningar

  • Standardiserade arbetsflöden implementerades i hela konstruktionsteamet
  • Metodhandbok
  • Produktkonfigurator

Fördelar

  • Ökad effektivitet tack vare enhetliga arbetsflöden
  • Frigörelse av tid som istället kan läggas på produktutveckling
  • Enklare att arbeta i varandras ritningar och modeller och att återanvända ritningar
  • Produktkonfiguratorn effektiviserar designprocessen rejält och frigör värdefull tid för företagets produktutvecklare

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase