SWECO Norge sparar tid med Naviate Structure

Sweco

Vid planeringen av ett avloppssystem i Flesland, upptäckte snabbt det norska företaget SWECO i Bergen hur man kan öka avkastningen i sina BIM-projekt genom att investera i ett programverktyg som automatiserar olika arbetsuppgifter. 

SWECO är marknadsledande i Norge med hela 30 kontor fördelade över landet. I sitt arbete fokuserar de på projekt som bidrar till utveckling av samhället och människors livskvalitet. 

I byggprojekt, där naturen är en del av själva konstruktionen, måste man vara innovativ för att lyckas. Om man tittar specifikt på avloppsutbyggnadsprojektet i Flesland fanns det många tekniska frågor som krävde lite extra uppmärksamhet. En av dem gällde behovet av belysning och teknisk utrustning som skulle monteras i taket på tunneln samt tillhörande detaljerad information om hur och var de 6 000 bultarna skulle fästas.

“Det krävs mycket driv och vilja att utveckla nya kundanpassade lösningar och det är långt ifrån alla återförsäljare som arbetar så professionellt som våra konsulter på Symetri. Jag har arbetat med Symetri under hela min karriär, så jag vet vad de står för.”  

Yngve Sælen, BIM Manager på SWECO. 

Utmaningar

Att hitta en lösning för fastsättning av belysning och annan teknisk utrustning i taket på en tunnel, med detaljerad information om koordinater för samtliga 4 000 bultar. 

Lösningar

  • Ny funktion i Naviate Structure för Revit skapar automatiskt en översikt över samtliga koordinater för de 4 000 bultarna. 
  • Implementering av data mellan samarbetspartners i BIM-projekt. 
  • Nära dialog mellan Symetri och SWECO. 

Fördelar

  • Fullständig kontroll över placeringen av samtliga 4 000 bultar tack vare exakta koordinater – en viktig förbättring av arbetsmetodiken. 
  • Automatisering – manuell simulering för varje bult hade inneburit 3 veckors manuellt arbete för hela projektgruppen. 
  • Med den nya funktionen i Naviate får man fullständig kontroll redan tidigt i projekteringsfasen. 
  • Automatisering av projektdata, Excel-filer skapas och delas automatiskt mellan projektintressenternas olika system. 

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


Naviate effektiviserar våra BIM-projekt

När ett tåg passerar en järnvägsstation med 250 kilometer i timmen, upplevs lufttrycket ofta som obehagligt av de väntande passagerna. Det kommer dock inte vara fallet vid den nya tågstationen Holmestrand utanför Oslo. Läs mer

Papperskopiornas tid i fält är förbi

Thanks to BIM 360 Field, the whole building site is being digitised and not just the drawing and the model. All the work that so far has been done around the computer screen in the ‘building shed’ is now being moved out to the building site. Läs mer