Tillsammans med Teknikhögskolan utbildar Symetri framtidens innovatörer

Teknikhögskolan

Teknikhögskolan bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad. Genom ett tätt samarbete med näringslivet syftar verksamheten till att bidra till svensk kompetensförsörjning.

Utbildarna inom Teknikhögskolans kurser är yrkesaktiva och handplockas utifrån sin branschexpertis. Symetri är en av de samarbetspartners som Teknikhögskolan valt att arbeta med inom CAD-ingenjörsutbildningarna.

UTMANING: ATT SÄKRA FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV

Teknikhögskolan bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad. Genom ett tätt samarbete med näringslivet syftar verksamheten till att bidra till svensk kompetensförsörjning. Teknikhögskolan är auktoriserade av Utbildningsföretagen och kvalitetssäkrade av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Sverige har som bekant en lång tradition av innovation inom teknik och har många framstående företag inom olika branscher, så som tillverkning, fordonsindustri, IT och processindustri. Processindustri ett samlingsbegrepp och omfattar industrier som fokuserar på att omvandla råmaterial och råvaror genom olika kemiska, fysikaliska eller biologiska processer för att producera olika typer av produkter. Produktionen kan omfatta allt ifrån livsmedel och läkemedel till pappersmassa, energi och framtidens drivmedel.

I en värld där den tekniska utvecklingen går allt snabbare finns inom tillverkningsindustrin ett stort behov av kompetenta ingenjörer till exempelvis processindustrin. Viktiga områden inom processindustri-ingenjörsyrket inkluderar bland annat att designa, utveckla och optimera produktionsprocesser och anläggningar för att uppnå hög produktkvalitet, effektivitet och säkerhet.

Både nationellt och internationellt har företag i olika branscher ett stort behov av specialister inom processindustrin. Varje industri kräver nämligen egna rörsystem utifrån deras tillverkning och förutsättningar. Dessutom behöver industrin ställa om för att hålla takten med digitaliseringen och för att uppnå klimatmålen. Många företag har redan börjat övergå från olja till nya energiformer och fossilfria bränslen i sin produktion, vilket kräver en översyn och ombyggnad av rörsystemen i deras industrianläggningar. Detta ställer förstås även nya kompetenskrav hos framtidens arbetskraft.


LÖSNING: SYMETRI UTBILDAR FRAMTIDENS INNOVATÖRER I 2D- och 3D-CAD

Utöver att utvecklingen går med en oerhörd hastighet kommer ständigt ny teknologi, nya tekniska lösningar, programvaror och verktyg. Att vara flexibel, anpassningsbar, ha förmågan att hålla sig uppdaterad med den senaste tekniken och att ständigt utveckla sina färdigheter är därför av största vikt för att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden även i framtiden.

För att säkerställa framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden tas Teknikhögskolans utbildningar fram tillsammans med näringslivet. Utbildarna inom Teknikhögskolans kurser är yrkesaktiva och handplockas utifrån sin branschexpertis. Symetri är en av de samarbetspartners som Teknikhögskolan valt att arbeta med inom CAD-ingenjörsutbildningarna.

De kurser som Symetri levererar syftar till att utbilda framtidens innovatörer i de senaste CAD-verktygen i 2D och 3D. Exempel på dessa programvaror är exempelvis AutoCAD, AutoCAD Plant 3D och Navisworks från den branschledande programvaruleverantören Autodesk. Symetris kursledare har lång och bred erfarenhet och är i sitt dagliga arbete verksamma i kundprojekt vilket säkerställer att kursinnehållet är kopplat till verkligheten liksom svarar mot de möjligheter och utmaningar som industrin står inför.

Några av de delar som ingår i CAD-kurserna är bl.a. ritteknik, användning av CAD-verktyg i 2D och 3D, modellering, routing och visualisering.

Teknikhögskolan klassrum

RESULTAT: INSPIRERAR OCH UTMANAR FRAMTIDENS TALANGER

Genom samarbetet med näringslivet säkerställs att innehållet i Teknikhögskolans utbildningar matchar uppdaterade kompetenskrav från branschen.

Utbildningen CAD-ingenjör med inriktning mot processindustrin syftar till att de studerande ska kunna arbeta med att konstruera rörsystem och även att kunna bidra till att utveckla industriföretagens produktion utifrån ett kostnads-, säkerhets- och hållbarhetsperspektiv.

Utöver att inspirera och influera framtidens talanger till innovation bidrar utbildningen till att bana väg för att industriföretagen ska kunna genomföra omställningen till en mer miljövänlig produktion.

Efter examen på CAD-ingenjörsutbildningen är den studerandespecialist på såväl rörkonstruktion och mekanisk design som anläggningslayout. Det öppnar många spännande karriärmöjligheter att arbeta som konsult eller att söka jobb inom allt ifrån tillverkningsindustrin till byggbranschen.

Filippa Eriksson, Teknikhögskolan; Vi på Teknikhögskolan formar våra YH-utbildningar så att innehållet matchar framtidens behov, inte hur det har sett ut historiskt, utan hur det kommer att se ut. Genom vårt täta samarbete med näringslivet bidrar vi till svensk kompetensförsörjning och säkerställer att våra studerande blir attraktiva på arbetsmarknaden. Att i snitt 9 av 10 får jobb kort efter examen är ett tydligt kvitto på detta.

Joakim Lindh, CAD-utbildare, Symetri säger; På Symetri utmanar vi människor att arbeta smartare för en bättre framtid. Vårt samarbete med Teknikhögskolan och deras CAD-ingenjörsutbildning är ett lysande exempel på detta. Tillsammans bidrar vi till att utbilda innovatörer som efter sin utbildning har möjlighet att driva framtidens industri.

Utmaningar

  • Den snabba oerhört tekniska utvecklingen ställer höga krav på att vara ständigt uppdaterad inom ny teknologi, nya tekniska lösningar, programvaror och verktyg
  • Tillverkningsindustrin behöver säkra framtidens kompetensbehov
  • Företag inom processindustrin har ett stort behov av specialister inom CAD-konstruktion.

 

Om Teknikhögskolan
Teknikhögskolan är en auktoriserad yrkeshögskola inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad. Teknikhögskolan är en del av Plushögskolan AB, en av Sveriges största privata yrkeshögskoleaktörer

Lösningar

  • Genom nära samarbete med näringslivet matchas kursernas innehåll med framtidens faktiska kompetensbehov
  • Teknikhögskolans utbildare är yrkesaktiva och handplockas utifrån sin branschexpertis
  • Tillsammans med Teknikhögskolan bidrar Symetri med att utbilda framtidens ingenjörer.

Fördelar

  • Utbildning i den senaste teknologin och branschens ledande programvaror.
  • Genom att utbildningarna tas fram tillsammans med näringslivet kommer många studerande i kontakt med potentiella framtida arbetsgivare under utbildningen.
  • Teknikhögskolans yrkeshögskoleutbildningar utformas utifrån arbetsmarknadens behov vilket innebär att i snitt 91% får jobb kort efter examen.

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna!

Emad Zorevand

Emad Zorevand

Sweden Key Account Manager, Plant Solutions

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer