Simulering & Generativ design

Öka innovationskraften med generativ design och lättanvända simuleringsverktyg

Simuleringsverktyg underlättar arbetet för konstruktörer och tekniker

På dagens konkurrensutsatta marknad ställs tekniker och konstruktörer ständigt inför nya utmaningar, med krav på att sänka kostnaderna, hålla nere vikten på produkterna och effektivisera utvecklingen av innovativa produkter. För att kunna möta dessa krav har många företag börjat använda digitala prototyper i sitt arbete, vilket resulterat i att de får ut sina produkter på marknaden snabbare.

För att företag ska kunna bevara sin konkurrenskraft även i framtiden är det viktigt att konstruktörer och tekniker har tillgång till lättanvända simuleringsverktyg som hjälper dem att fatta välgrundade beslut redan tidigt i processen.

Symetris kunniga tekniker har bred erfarenhet från problemlösning inom: konstruktionsanalys, hållfasthetssimulering av luftfartsutrustning, hållfasthetsberäkningar av tunga gruvmaskiner, optimering av renrum inom läkemedelsindustrin och kylning av försvarskritisk utrustning och stora transformatorer i CFD.

Kontakta oss om du har frågor inom följande områden:

Pumpprestanda

Pumpprestanda

PFörutse fläktkurvor med simulering och spara tid och kostnader vid framtagning av prototyper

Tryckfall i ventiler

Tryckfall i ventiler

Optimera design, förutse tryckfall och undvik kavitation och erosion

Utmattningsanalys av svetsfogar

Utmattningsanalys av svetsfogar

Förutse komponentutmattning hos era produkter

Hållfasthetsanalys

Hållfasthetsanalys

Lättanvända verktyg

Bucklingsanalys

Bucklingsanalys

Kontrollera konstruktionen med avseende på buckling

Kontrollera konstruktionen med avseende på buckling

Kontrollera konstruktionen med avseende på buckling

Genomför ett virtuellt falltest för valfri konstruktion

Elektronikkylning

Elektronikkylning

Upptäck det som inte syns och maximera produktens prestanda

Renrum

Renrum

Skapa system utan återcirkulation av luft

Vibrationer och lägesdynamik

Vibrationer och lägesdynamik

Genomför virtuella vibrationstester i CAD-miljön

Luftkvalitet, inomhusluft

Luftkvalitet, inomhusluft

Simulera luftkvaliteten redan under projekteringsstadiet

Kontrollera flödet av vätska i rörelse

Kontrollera flödet av vätska i rörelse

Simulera förhållandet mellan vätska och fasta material

Simulera förhållandet mellan vätska och fasta material

Simulera förhållandet mellan vätska och fasta material

Visualisera och marknadsför produkter tidigare i processen

Öka innovationskraften med generativ design

Med generativ design kan du snabbt utforska flera olika designförslag, vilket tidigare har varit både dyrt och tidskrävande.

Fördelar med generativ design:

Viktminimering– Minimera materialförbrukning och vikt utan att kompromissa med prestandakrav och tekniska begränsningar.

Prestandaförbättringar – Förbättra produkternas hållbarhet genom att eliminera risken för svaga punkter.

Kombinera komponenter – Utnyttja fördelarna med friformsframställning genom att slå samman enskilda komponenter.

Använd dig av Symetris tjänster för simulering och design:

Utbildning

För att hjälpa dig att komma igång erbjuder Symetri utbildning i alla simuleringsprodukter från Autodesk, inklusive Nastran och CFD.

Mentorskap

Symetri kan hjälpa er att effektivisera implementeringsprocessen genom att fortsätta arbeta med befintlig programvara i pågående projekt.

Konsulttjänster

Symetri har lång erfarenhet av att leverera simuleringsprojekt.

Support

Symetri erbjuder simuleringssupport för Nastran, CFD och Fusion Simulation.

Digital simulering minskar kostnaderna och effektiviserar ledtiderna från projektering till färdig produkt hos EKOVENT

Med hjälp av Simulation CFD från Autodesk kan tryckfallet hos en produkt snabbt simuleras och verifieras redan tidigt i produktutvecklingen – en funktion som tidigare varit både tidskrävande och dyr.

Läs mer

Hallströms Verkstäder skapar bättre produkter genom att simulera minskat tryckfall och optimerade flöden

Hallströms är ett utmärkt exempel på hur simulering kan användas för att förbättra funktionen hos en produkt.

Läs mer

Innovativa affärsbeslut stöds av unika tekniska lösningar

Genom att utveckla ett komplett hybridsystem till bussar, som omfattar allt från bränsletank och däck till optimal prestanda för varje enskild komponent, har Vantage Power lyckats skapa ett system som innebär bättre bränsleekonomi, lägre utsläpp och större tillförlitlighet i jämförelse med alternativa system.

Läs mer

Nyheter

Nyheter

Webinar library: Simulation

Watch recorded webinars and videos around Simulation. You can watch these at any time and learn more about the benefits of simulation for designers and engineers, and the use of different tools, like CFD and Nastran In-CAD.

Läs mer

Kontakta oss