Konstruktionsautomatisering

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med konstruktionsautomatisering

Har du svårt att slutföra dina projekt i tid till följd av alltför många tidskrävande manuella arbetsmoment?

Konstruktörer lägger vanligtvis hälften av sin arbetstid på repetitiva manuella arbetsuppgifter, dvs. arbete som inte tillför någonting till själva produktdesignen. Med konstruktionsautomatisering är det möjligt att minska eller till och med eliminera denna typ av arbete och därmed frigöra tid till viktigare uppgifter. Så vad väntar du på? Påbörja arbetet redan idag för att effektivisera dina arbetsprocesser och slutföra dina projekt i tid, utan behov av extra resurser.

Vi hjälper dig

Vi på Symetri kan hjälpa dig att automatisera konstruktionsprocessen genom att implementera olika produktkonfiguratorer. Vår teknik stödjer såväl orderspecifika som konstruktionsbaserade processer, inklusive projektspecifika parametriska modeller och ritningar.

Konstruktionsautomatisering implementeras i etapper. Det inledande arbetet omfattar enkla uppgifter, såsom kopiering och namngivning av filer. De sista delarna av implementeringen omfattar mer avancerade uppgifter, såsom hantering av parametriska modeller och ritningar som skapas enligt färdiga mallar som överförs från en säljkonfigurator eller från företagets kalkyl- och beräkningsprogram.

Suunnittelun automatisointi

Relaterade kundcase

Penny Hydraulics: Leading the Way with Goods Lifts Design

Penny Hydraulics has been manufacturing bespoke lifting solutions for over 37 years; designing, manufacturing, installing and servicing a wide range of goods lift solutions in the UK including custom design and custom built lifting equipment.

Läs mer

Simplified, streamlined and automated processes at Nordan

NorDan has a long tradition of building and designing its own production machines. The company uses solutions from Autodesk and Symetri to construct and design the machines of their window production. The tools have simplified, streamlined and automated NorDan's

Läs mer

Standardised methods and design automation save time at IV Produkt

As one of Sweden’s most successful suppliers of air handling units, it is important to always be at the forefront of product development and to have a design department that works in a way that is as standardised and efficient as possible.

Läs mer

Kontakt

Anders Larsson
Anders Larsson
Product Design & Lifecycle