Konstruktionsautomatisering

Automatisera repetitiva arbetsuppgifter med konstruktionsautomatisering

Har du svårt att slutföra dina projekt i tid till följd av alltför många tidskrävande manuella arbetsmoment?

Konstruktörer lägger vanligtvis hälften av sin arbetstid på repetitiva manuella arbetsuppgifter, dvs. arbete som inte tillför någonting till själva produktdesignen. Med konstruktionsautomatisering är det möjligt att minska eller till och med eliminera denna typ av arbete och därmed frigöra tid till viktigare uppgifter. Så vad väntar du på? Påbörja arbetet redan idag för att effektivisera dina arbetsprocesser och slutföra dina projekt i tid, utan behov av extra resurser.

Vi hjälper dig

Vi på Symetri kan hjälpa dig att automatisera konstruktionsprocessen genom att implementera olika produktkonfiguratorer. Vår teknik stödjer såväl orderspecifika som konstruktionsbaserade processer, inklusive projektspecifika parametriska modeller och ritningar.

Konstruktionsautomatisering implementeras i etapper. Det inledande arbetet omfattar enkla uppgifter, såsom kopiering och namngivning av filer. De sista delarna av implementeringen omfattar mer avancerade uppgifter, såsom hantering av parametriska modeller och ritningar som skapas enligt färdiga mallar som överförs från en säljkonfigurator eller från företagets kalkyl- och beräkningsprogram.

Suunnittelun automatisointi

Relaterade kundcase

Penny Hydraulics: Banar väg för effektiv konstruktion av godshissar

Penny Hydraulics har tillverkat skräddarsydda hissystem till den brittiska marknaden i mer än 37 år. Arbetet omfattar allt från konstruktion till tillverkning, installation och service av flera olika typer av hiss- och lyftanordningar. Dessutom är många av lösningarna kundanpassade.

Läs mer

NorDan förenklar, effektiviserar och automatiserar sina processer

NorDan har lång tradition av att designa och bygga de maskiner som krävs i företagets egen fönsterproduktion och till ändamålet använder man sig av lösningar från Autodesk och Symetri. Med hjälp av verktygen har man dessutom lyckas förenkla, effektivisera och automatisera många av sina processer.

Läs mer

Standardiserade metoder och konstruktionsautomatisering hjälper IV Produkt att spara tid

IV Produkt är en av Sveriges främsta leverantörer av luftbehandlingsaggregat och för att fortsätta ligga i framkant inom produktutveckling är det viktigt att konstruktionsteamet är samordnat och arbetar så effektivt som möjligt utifrån standardiserade arbetsflöden.

Läs mer

Kontakt

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle