Penny Hydraulics: Banar väg för effektiv konstruktion av godshissar

Penny Hydraulics

Penny Hydraulics har tillverkat skräddarsydda hissystem till den brittiska marknaden i mer än 37 år. Arbetet omfattar allt från konstruktion till tillverkning, installation och service av flera olika typer av hiss- och lyftanordningar. Dessutom är många av lösningarna kundanpassade.

För Penny Hydraulics har det alltid varit viktigt att ligga i framkant när det gäller konstruktion, teknik och tillverkning och de försöker ständigt förbättra sina processer. Effektivare arbetsprocesser när det gäller konstruktion av hissystem har också varit utgångspunkten för partnerskapet med Symetri. Efter ett försäljningsmässigt rekordår har Penny Hydraulics haft en ökad efterfrågan på skräddarsydda godshissar, i synnerhet hissystem till entresolvåningar. För att kunna möta den ökade efterfrågan krävdes en effektivare konstruktionsprocess som underlättade arbetet för varuhissteamet. Särskilt viktigt var det att effektivisera försäljnings- och orderprocessen, eftersom det ofta var just där som flaskhalsarna uppstod.

"Nu finns det detaljerade ritningar för alla komponenter, vilket innebär att vi har ökat tillverkningskapaciteten med 40 %. Omsättningen har ökat med 60 %, vilket resulterat i en nettovinstökning på 140 %."

iLogic gör det möjligt att återanvända konstruktioner

iLogic är ett regelbaserat verktyg som hjälper konstruktörer att öka produktiviteten och tack vare verktyget har teamet kunnat återanvända konstruktioner och automatisera återkommande uppgifter i Inventor. Med hjälp av det enkla och snabba användargränssnitt kan de skapa anpassade komponenter, konstruktionsverktyg och konfigurationer. Gruppen sammanställer en "önskelista" som innehåller fem versioner av godshissen MezzLift, utifrån vilka det sedan skapas ett antal underversioner baserade på en lista med alternativ. Detta har resulterat i att teamet numer snabbt kan skapa ritningar över hissystem till entresolvåningar genom att hämta information från olika alternativ och kategorier.

Alltsedan de implementerat den nya processen har tidsåtgången för framtagning av offertritningar minskat från 20 minuter (för ritning och specifikationer) till 2-3 minuter för konfiguration och 2 minuter för att konfigurera. Under processen exporteras såväl ritningen som specifikationerna. För justering av konstruktionsritningar är man nere på 5 -10 minuter när väl alla parametrar är importerade – ett arbete som förut tog 2 timmar.

Utmaningar

  • Processen vid framtagning av konstruktionsritningar var väldigt tidskrävande
  • Många arbetsflöden krävde manuella kontroller

Lösningar

  • Konstruktionsautomatisering med iLogic – regelbaserad konstruktion 
  • Rådgivning och support från Symetris experter

Fördelar

  • Återanvändning av konstruktioner innebär att återkommande uppgifter automatiseras i Inventor
  • Tidsåtgången för framtagning av offertritningar har minskat från 20 minuter till 2-3 minuter
  • Framtagning av konstruktionsritningar sker på 5-10 minuter istället för 2 timmar som tidigare
  • 40 % högre tillverkningskapacitet
  • 60 % högre omsättning

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer

CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, an... Läs mer