Naviate Power & Process

Naviate Power & Process

Get up to speed faster with Naviate Power & Process

NAVIATE Power & Process includes local industry symbol standards and pipe specs. The aim of the product is to free up more time for you to do the actual design work.

NAVIATE Power & Process is an add-on to AutoCAD Plant 3D that helps you quickly produce the documentation you need. Everything has been designed to work in an integrated manner through the entire design and manufacturing process.

 

Simplifies pipeline design and reduces manual errors

NAVIATE Power & Process is based on the ISO standard, which means that you can do the work faster while reducing the risk of human errors. The software includes functionality that simplifies pipeline design. Design data for pipelines has been completed so that the data in isometrics are complete.

Naviate Power & Process contains the building blocks to customise Autodesk’s plant products to Nordic national standards and requirements – the extra functionality that boosts our performance
Oscar Jacobsson, Manager at the department for plant design at Eurocon

Contact us

Ulf Jonsson

Sweden Power & Process

Leave us a message

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Product

Symetri E-learning för BIM 360

Lär dig använda BIM 360 för att dela dokument, modeller och ritningar, samarbeta i molnet med granskningar, ärendehantering och godkännandeprocesser. Försäkra dig om att du och ditt team har tillgång till de senaste uppdaterade ritningarna och planerna. Genom ökad kunskap om BIM 360-familjen blir det enklare att skapa gemensamma arbetsrutiner, korta ledtider och öka kvaliteten. Genom e-learningplattformen får du tillgång till utbildningsinnehållet när du vill och var du vill!

 

Learn more
Product

Civil 3D

Civil 3D® software supports BIM (Building Information Modelling) for enhanced civil engineering design and construction documentation.

Learn more