Naviate Power & Process

Naviate Power & Process

Öka effektiviteten med Naviate Power & Process.

Naviate Power & Process innehåller nationella branschstandardsymboler och rörledningsspecifikationer. Syftet med produkten är att frigöra mer tid så att du kan ägna dig åt faktiskt konstruktionsarbete.

Naviate Power & Process är en tilläggsapplikation till AutoCAD Plant 3D som hjälper dig att snabbt ta fram den projektdokumentation du behöver. Allt är utformat för att fungera på ett integrerat sätt genom hela design- och tillverkningsprocessen.

Förenklar utformningen av rörsystem och minskar risken för manuella fel

Naviate Power & Process bygger på ISO-standard, vilket innebär att du kan få jobbet gjort på kortare tid och med minskad risk för fel till följd av den mänskliga faktorn. Programvaran innehåller funktioner som förenklar arbetsflödet vid utformning av rörsystem. Du får tillgång till kompletta konstruktionsdata för rörsystem och därmed även kompletta isometriska data.

Naviate Power and Process innehåller byggstenar som anpassar Autodesks produkter för anläggningskonstruktion till nordiska standarder och krav. Dessutom får du tillgång till extrafunktioner som hjälper dig att öka produktiviteten.
Oscar Jacobsson, chef vid avdelningen för anläggningskonstruktion på Eurocon

Kontakt

Ulf Jonsson

Sweden Power & Process

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade produkter


Product

Autodesk Construction Cloud

Koppla samman arbetsflöden, arbetsgrupper och data i varje steg i byggprocessen, för minskad risk och ökad kvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Learn more