Navisworks

Navisworks

Autodesk® Navisworks®-produkterna hjälper arkitekter, konstruktörer och projektörer att förbättra projektresultaten. 

Kombinera design- och konstruktionsdata

Med Navisworks-produkterna kan design- och konstruktionsmodeller kombineras i en och samma modell och granskas av alla projektintressenter. På så sätt blir det enklare för alla i projektet att dra nytta av fördelarna med BIM-baserade arbetsflöden. Tack vare BIM kan alla projektmedlemmar utforska projektets viktigaste fysiska och funktionella egenskaper digitalt, redan innan något byggs, vilket resulterar i snabbare projektleveranser, förbättrad projektekonomi och mindre inverkan på miljön. 

Med båda versionerna av Autodesk Navisworks kan användarna kombinera design- och konstruktionsdata från olika programmiljöer, som t.ex. AutoCAD®- och AutoCAD® Revit®-baserad produkter, med geometrier och information som skapats med andra designverktyg, inklusive flera olika filformat och oavsett filstorlek. Alla projektintressenter får tillgång till samtliga projektdata, vilket gör det enklare att fatta välgrundade beslut, förbättra kvaliteten på bygghandlingarna, effektivisera projekteringen och förutse byggnadens prestanda.  

Autodesk Navisworks finns i två produktversioner (Manage, Simulate) och innehåller verktyg som hjälper projektintressenter att förbättra samarbetet, samordningen och kommunikationen. 

Kontakt

Per Carlsson

Per Carlsson

Senior Director Nordics, Building & Infrastructure

Relaterade produkter