Revit för elingenjörer

Revit är vägen framåt för elingenjörer

I allt fler projekt ställs krav på att projektmedlemmar ska samarbeta i en gemensam BIM-modell, en modell som ofta är baserad på Revit. Av den anledningen har BIM, och därmed Revit, därför blivit en allt viktigare komponent för elingenjörer.

Fördelar att arbeta med Revit

  • Ökad konkurrenskraft när man har kompetensen att arbeta i Revit och därmed kan delta i fler projekt som kräver det verktyget.
  • När alla i ett projekt använder BIM förenklas samordningen, det blir enklare att göra ändringar och det går att hantera stora projekt mer effektivt.
  • En mer transparent process i BIM bidrar till ökad säkerhet och att antalet felkällor minskar.
  • Automatiska uppdateringar gör att den enskilde projektdeltagaren slipper att gå in i flera olika handlingar. Det ger en känsla av trygghet – du vet att det alltid är rätt information du har tillgång till.

Symetri hjälper till med en lösning som passar ditt företag

Ett ökat krav på att arbeta i Revit ställer nya krav på den enskilde elingenjören. Dels att ha tillgång till Revit, dels att ha tillräcklig kompetens för att arbeta i verktyget. På Symetri hjälper vi våra elkunder med en totallösning med programvara, support och utbildning.

Programvara

Vi hjälper till att välja den programvara som bäst matchar kundens behov och vi ser till att produkten implementeras i företaget.

Support

Vi är med i projektstarten och vid behov även under projektets gång. Kunden får tillgång till support och en direktkontakt till våra konsulter.

Utbildning

Vi säkrar att kunden vet hur de använder de nya programvarorna och vi är med och vidareutvecklar deras kompetens. När en kund går en utbildning hos oss börjar vi med med två dagar för att kunden ska sätta sig in helheten och kunna börja använda programmet, efter ett par veckor kommer kunden tillbaka och har ytterligare två dagar. På det sättet kommer de snabbt in i programmet och efter att ha jobbat praktiskt blir det enklare att ställa frågor. 

Alltid uppdaterad med Naviate Electrical

Vår programvara Naviate Electrical är integrerad med Revit. Det betyder att alla modellerna hålls uppdaterade kontinuerligt, utan att du behöver exportera och importera information. Naviate Electrical är framtaget för att hjälpa dig med projektering på den nordiska marknaden och innehåller objekt och symboler som är anpassade för lokala standards.

Utbildningar inom el

Kurser

Revit MEP El Grund - Online

Kursen Revit MEP El Grund ger dig en stabil bas att utgå ifrån när du ska börja projektera i just Revit MEP. Kursen har fokus på design, beräkning och dokumentation av elinstallationer.

Läs mer

Läs om andra elkunder som använder Revit

Revit det självklara valet för Rowida vid elprojektering

Rowida bedriver konsultverksamhet inom el- och teleområdet och arbetar med elprojektering och elkalkyler. De ritar allt från specialanpassade villor, flerbostadshus, hotell och kontorsbyggnader. 2013 tog de beslutet att gå över till Revit i samband med att de påbörjade ett projekt som passade bra för att börja arbeta med det.

Läs mer
Martin Burrows

Martin Burrows

Sales, Building & Infrastructure

Jag vill bli kontaktad för mer information

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.