Augmented Reality

Skapa konkurrensfördelar med Augmented Reality

Augmented Reality är framtiden

Augmented Reality (AR) kan användas i många olika sammanhang och inom de närmaste åren kommer de flesta företag ha ett implementerat AR i sina arbetsflöden. Symetri kan hjälpa dig att utveckla s.k. proofs of concepts så att ditt företag kan börja använda sig av virtuella vägledningar istället för manualer och undervisningsmaterial på skärmen och i pappersform. På så sätt kan du säkerställa att all dokumentation alltid är uppdaterad och knuten till rätt produkter via våra IOT-lösningar. Med ett fungerande AR-ekosystem kommer dessutom service och förebyggande underhåll gå snabbare, vilket sparar både tid och pengar.

Fördelarna med att använda Augmented Reality

Ger en helt annan upplevelse av produkten.

Gör det möjligt att visa produkten på förhand.

Gör det möjligt att uppleva data i realtid.

Ger kunden en bättre upplevelse och ett bättre intryck av varumärket.

Symetri banar väg för AR

Tillsammans med våra kunder har vi testat och utvärderat de senaste AR-verktygen i olika projekt med imponerande resultat. Vår breda erfarenhet inom visualisering gör oss till den perfekta samarbetspartnern på området. Tack vare vårt samarbete med Unity kan vi använda oss av den senaste programvaran och ligga i framkant när det gäller Augmented Reality.

Kontakt

Martin Saldert

Martin Saldert

Visualisation Expert

Lämna oss ett meddelande

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.