Virtual Reality

Förbättra dina designprojekt med Virtual Reality

Testa dina produkter med Virtual Reality

Med Virtual Reality (VR) kan du testa dina produkter redan innan du tillverkar fysiska modeller. Det kan t.ex. handla om att testa och utvärdera funktioner hos en maskin eller en byggnad. Om det gäller en maskin kan man exempelvis utvärdera hur den passar in med övrig maskinpark och personalen på golvet. Dessutom är det enkelt att utföra efterkontroller via virtuella verktyg. Utbildning av anställda via VR är både säkert och kostnadseffektivt. Den aktuella maskinen behöver inte ens ha tagits i bruk och kostsamma avbrott i produktionen kan undvikas. Eftersom allt kan kontrolleras från en säker plats med VR-glasögon blir det enkelt att involvera tekniker och kunder från dag ett, oavsett var i världen de befinner sig. I byggprojekt underlättas både design- och byggnadsfasen av visualisering i skala 1:1, eftersom alla inblandade får bättre överblick och därmed även större förståelse för vad som behöver göras och när.

Fördelarna med att använda Virtual Reality

Gör det enklare att testa och utvärdera olika material före tillverkning.

Minimerar riskerna genom att visualisera olika problem.

Automatiserar design- och konstruktionsarbetet.

Effektiviserar säljprocessen.

Effektivisera design- och säljprocessen med VR

Om du designar hus eller infrastruktur kan VR användas för att visualisera olika material och layouter och göra justeringar med en enkel knapptryckning. På så sätt effektiviseras både design- och säljprocessen, samtidigt som risken för missförstånd minimeras. Med VR kan såväl arkitekter som ingenjörer och slutkunder vara delaktiga redan i ett tidigt skede av projektet och säkerställa att slutresultatet blir som förväntat. Samtidigt minskar risken för förseningar eftersom hela byggnadsprocessen effektiviseras. Vi har ett brett utbud av verktyg som gör det möjligt att visualisera modeller och data. Vi erbjuder förstklassig support och utbildning i VRED för att kunna erbjuda våra kunder bästa tänkbara designupplevelse. Vi är dessutom certifierade återförsäljare av Unity och kan hjälpa till med installation av programvara, integrering med andra verktyg och utbildning i nya renderingsverktyg. Vi arbetar med de senaste programversionerna och har självklart tillgång till alla verktyg som krävs för att testa och ta fram högkvalitativa VR-presentationer.

Symetri har 20 års erfarenhet av VR

Vår mångåriga erfarenhet av VR täcker allt från omfattande installationer inom bilindustrin till enkla och billiga VR-headset. Vi tillhandahåller allt du behöver för att kunna visualisera dina produkter och modeller. Tack vare vår branschkännedom kan vi hjälpa dig att välja rätt programvara och maximera användningen och fördelarna av VR.

Kontakt

Martin Saldert

Martin Saldert

Visualisation Expert

Lämna oss ett meddelande

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.