HÅLLBARA MATERIAL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID: NAVIATE ZERO

Nybyggnation släpper ut betydande mängder CO2 i atmosfären, inte bara genom den fysiska konstruktionen av byggnader utan även genom materialtillverkning, transport och byggavfall.

HÅLLBARA MATERIAL FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID: NAVIATE ZERO

Enligt Rocky Mountain Institute (RMI) står byggnader för minst 39 % av de energirelaterade globala koldioxidutsläppen varje år. Minst en fjärdedel av dessa utsläpp kommer från inbyggt kol, eller de koldioxidutsläpp som är förknippade med byggnadsmaterial och konstruktion.

DET SKA VARA ENKELT ATT GÖRA HÅLLBARA VAL

Vi vill alla göra mer hållbara val. Problemet är att vi ibland, särskilt inom byggbranschen, har för många alternativ och inte tillräckligt med information. Att fastställa CO2-utsläpp för betong är till exempel inte en enkel process: det beror på flera variabler, från produktionsprocessen till tillverkarens placering och typ av betongblandning. Och att hitta exakta beräkningar för var och en av dessa variabler kan vara frustrerande, tidskrävande och i slutändan kanske det känns som det inte var värt det.

Med detta i åtanke bestämde sig Symetri för att ta fram en produkt som skulle bidra till att förenkla processen att fatta mer välgrundade hållbarhetsbeslut. Och så föddes Naviate Zero.

Webbinarium om hållbara byggmaterial 29 maj Lär dig mer om hur du kan arbeta med LCA och hållbara materialval. I det här webbinariet visar vi hur du enkelt kan uppfylla dagens klimatkrav och arbeta mer hållbart framöver. Anmäl dig här

VAD ÄR NAVIATE ZERO?

Naviate Zero är ett Revit-plugin som är utformat för att noggrant mäta CO2-utsläpp från olika byggmaterial. Genom att hämta data från miljövarudeklarationer (EPD) ger detta verktyg arkitekter, designers och ingenjörer den kunskap och insikt de behöver för att göra välinformerade val när det gäller materialval och övergripande hållbarhet.

Vårt mål med Naviate Zero är att se till att människor fattar välgrundade hållbarhetsbeslut. För att uppnå detta behöver de tillgång till data och verktyg. Historiskt sett har beslut inom konstruktion och tillverkning främst påverkats av pris, tid och tillgänglighet. Vi ville även inkludera CO2-påverkan i beslutsprocessen. Detta fick oss att inse att tillgången till rätt data var avgörande.
Jens Kollserud, VD på Symetri

HUR FUNGERAR NAVIATE ZERO? 

Om du redan använder Revit är Naviate Zero en naturlig förlängning. Lösningen är integrerad i Revit-användargränssnittet och använder de verktyg och instrumentpaneler som du redan känner till.

Så här fungerar det:

  1. Välj ett element i din modell. Det kan vara en vägg, ett golv, ett tak eller vad du nu vill arbeta med.
  2. Naviate Zero kommer att föreslå material baserat på elementet. Sök och filtrera dessa material för att hitta exakt det du letar efter.
  3. Jämför material baserat på koldioxidavtryck (rött = högt koldioxidavtryck, grönt = lågt koldioxidavtryck).
  4. Tilldela det valda materialet till elementet. När materialet har tilldelats sparas även EPD-informationen till elementet.
  5. När du är klar kan du se en sammanfattning av de totala beräknade CO2-utsläppen för din modell. Visa och filtrera efter element (t.ex. väggar), våningsplan eller material.
  6. Exportera dina data precis som du skulle göra med all annan information i din modell.
Vårt primära fokus ligger på designers och användare som arbetar med Revit. Vi strävar efter att överbrygga klyftan mellan yrkesverksamma vars primära roll är hållbarhet och de som måste fatta designbeslut och tillhandahålla viktiga data för hållbarhetsbedömningar. Med Naviate Zero vill vi förenkla detta arbetsflöde och göra det lättare att fatta välgrundade beslut.
Nicolai Karved, produktchef på Symetri

KOMBINATIONEN AV NAVIATE ZERO OCH ONE CLICK LCA

Med Naviate Zero kan du fokusera på att utforma varje byggnadsmodell genom att enkelt associera dem med elementtyper eller lager (material) och se koldioxidavtrycket för dina materialval direkt i modellen. Samtidigt kan modellen ingå i en mer omfattande LCA-bedömning tack vare globala EPD-data från One Click LCA.

One Click LCA är en lättanvänd programvara för livscykelanalys (LCA) som hjälper dig att beräkna och minska miljöpåverkan från dina byggprojekt. Förutom ett omfattande bibliotek med EPD:er från internationella programoperatörer ger lösningen dig också möjlighet att generera projektspecifika resurser och publicera EPD:er som verifierats av tredje part.

Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer