Brandsäkerhetsdesign i 3D? Det är möjligt med Naviate Bimfire

I den dynamiska värld som byggnadsdesign och konstruktion utgör spelar brandingenjörer en avgörande roll när det gäller att säkerställa säkerhet och välbefinnande för de boende. Som brandingenjör vet du att noggrannhet och effektivitet är avgörande för att leverera framgångsrika projekt. Det är där Naviate Bimfire kommer in i bilden.

Brandsäkerhetsdesign i 3D? Det är möjligt med Naviate Bimfire

Borta är de dagar då man arbetade isolerat eller eftermonterade brandsäkerhetslösningar i färdiga arkitektoniska konstruktioner. Med Bimfire kan du integrera brandsäkerhetsdesign direkt i arkitektmodellen, vilket säkerställer en helhetssyn på byggnadens säkerhet. Genom att visualisera brandsäkerhetselement inom den övergripande designen kan du identifiera potentiella konflikter tidigt och fatta välgrundade beslut som prioriterar användarnas säkerhet utan att kompromissa med den arkitektoniska visionen.

Vad är Naviate Bimfire?

Bimfire är framtaget för att brandingenjörer ska kunna arbeta direkt i Revit. Det gör att du kan överföra data från dina brandsäkerhetsmodeller till de andra intressenterna i ett byggprojekt. Istället för att skriva dokumentation och redlining av brandskyddsritningar på den arkitektoniska PDF-filen (och göra oändliga omgångar av revideringar, skicka hundratals e-postmeddelanden och försöka hålla reda på saker i kalkylblad), gör Bimfire det möjligt för dig att lägga till dokumentation direkt i byggnadsmodellen - och även till elementen i den underliggande modellen. Detta gör det mycket enklare att lägga till, hitta och uppdatera brandsäkerhetsinformation efter behov.

Hur fungerar Naviate Bimfire?

  1. Öppna Revit med Bimfire installerat och länka sedan till den modell du vill arbeta med.
  2. Lägg till den symbol du vill ha ovanpå byggnadsmodellen. Den symbolen kopplas sedan automatiskt till det underliggande objektet, oavsett om det är en dörr, ett fönster, en vägg, ett golv eller något annat.
  3. Lägg till BIM-data efter behov.
  4. Andra projektintressenter kan sedan bara importera informationen och data ansluts automatiskt till deras modell - liksom till motsvarande objekt, ark, vyer och så vidare.

Om modellen ändras kan motsvarande brandsäkerhetsdata uppdateras i Bimfire och distribueras till teamet utan att man behöver använda papper, PDF-filer och otaliga e-postrundor.

De största fördelarna med Naviate Bimfire

  1. Planera dina brandsäkerhetsmodeller snabbare

Med Bimfire kan du planera dina brandsäkerhetsdesigner i 3D. Att kunna planera i 3D ger en mer heltäckande förståelse för projektet. I 3D är det till exempel lättare att identifiera brandskyddskrav och avgöra vilka väggar eller schakt som behöver brandskyddas. Du öppnar bara upp modellen och taggar den efter behov - för att definiera avdelningar och olika krav som utrymning, motstånd och rökavgång. Du kan också utföra kollisionsdetektering mellan modeller för mekanik, VVS och brandsäkerhet, vilket leder till bättre samordning under hela byggprojektet.

  1. Bättre samarbete med andra intressenter i projektet

En av de största utmaningarna i byggprojekt är samordningen mellan olika designdiscipliner. Med Bimfire har du en gemensam plattform där du kan utbyta information, klargöra designintentioner och samarbeta om brandsäkerhetselement i realtid. Genom att arbeta tillsammans från början kan du integrera brandsäkerheten sömlöst i arkitektmodellen, vilket sparar tid och minskar risken för konflikter längre fram.

  1. Upptäck enkelt krockar och konflikter

Kollisioner och konflikter mellan arkitektoniska element och brandskyddssystem kan leda till kostsamma omarbetningar och förseningar. Tänk dig att du ritar ett nytt flerbostadshus. Varje dörr som du lägger till i modellen kommer att kosta ca 200.00 SEK. Det finns flera faktorer som kan leda till att dörrberäkningarna inte stämmer, från brandmotstånd, reaktion på brand, minsta fria bredd/höjd och utrymningskrav, för att bara nämna några. Dessa specifikationer kan lätt missas om du bara läser kraven från dokumentationen istället för att ha kraven direkt på dörren, vilket gör efterlevnaden mycket enklare och naturligtvis sparar en massa tid.

Naviate Bimfire:s funktion Dense Compartment fungerar som din vaksamma assistent, som skannar modellen och identifierar potentiella konflikter. Genom att identifiera dessa problem i den virtuella miljön kan du samarbeta med arkitekterna för att lösa konflikter innan de blir kostsamma problem på plats. Detta sparar inte bara tid och pengar utan stärker också din expertis som proaktiv brandsäkerhetsingenjör.

Som du kan se är fördelarna med att använda Bimfire stora för brandingenjörer, men också för arkitekter, ingenjörer och till och med fastighetsägare.

Katarina Bosson

Katarina Bosson

Customer Development Manager, AEC Nordic
Blogg

Naviate User Days 2024: Save the Date

02 maj 2024

Vi är glada att kunna berätta att populära Naviate User Days kommer tillbaka i höst, denna gång även i Stockholm. Blocka 17-18 september i din kalender redan nu!

Läs mer