Implementering av PDM-lösningar ökar APL:s konkurrenskraft

APL – National Oilwell Varco

Företagets innovativa konstruktionslösningar för offshore-industrin har utvecklats med stöd från Symetris kunniga konsulter.

Viktiga att fokusera på kärnverksamheten – inte enbart på CAD-system

För NOV-APL är det viktigt att hålla tempot uppe och minska antalet driftavbrott i produktionen. Det är också en av anledningarna till varför de uppskattar samarbetet med Symetri – de vill kunna anlita experter som har bättre kunskap på området än de själva. Överföring av data ingår i deras kärnverksamhet och det är en uppgift som de ständigt utför. På området har man tagit hjälp av Symetri för att på så sätt kunna fokusera på sin kärnverksamhet, dvs. att utveckla flytande system till kunder inom gas- och oljeindustrin globalt.

Autodesk-kurser och stöd till användarna direkt på arbetsplatsen skapar trygghet

För NOV-APK är det oerhört viktigt att alla använder samma metoder när de arbetar med Inventor och Vault, vilket gjorde att det blev det självklara fokuset när man implementerade Vault Professional. Enligt Tore Marskar Eek-Jensen gick implementeringen smidigt och företagets anställda deltog vid ett antal kurstillfällen både internt och på Symetri, vilket resulterade i snabba framsteg och nya kunskaper. Dessutom har Symetris konsulter stöttat NOV-APL på plats genom att erbjuda stöd och hjälp med att lösa specifika problem och frågeställningar direkt på arbetsplatsen. På så sätt har företaget fått tillgång till ett system där allt registreras och spåras automatiskt, vilket innebär att de inte längre behöver strukturera data manuellt.

"Kombinationen av kompetenta konsulter, engagerade medarbetare och skräddarsydda kurser har med andra ord varit framgångsfaktorer, som bidragit till att man snabbt kunnat lära sig de nya systemen på APL i Arendal", avslutar Tore Marskar Eek-Jensen.

Utmaningar

  • Behov av en replikerbar databaslösning mellan olika anläggningar globalt
  • Behov av utveckling av arbetsmetoder och kompetensutveckling

Lösningar

Implementering av en replikerbar version av Autodesk Vault Professional med hjälp av Symetri:

  • Samtliga data behövde överföras
  • Genomgång och stöd direkt på arbetsplatsen
  • Support

Fördelar

Extern migrering av Autodesk Vault Professional:

  • Tid frigörs som istället kan läggas på utvecklingsarbetet
  • Ett spårbart, lättanvänt system
  • Inte längre behov av att strukturera data manuellt
  • Ökat internt fokus på att skapa nya lösningar för slutkunderna

Skicka ett meddelande till oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase