Bimfire Tool Chest för professionella PDF-brandritningar i Bluebeam

Brand och Riskteknik

Idag integreras brandskyddsarbetet allt oftare i BIM-processen och information levereras direkt in i 3D-modellen.

– Samtidigt är behovet av att granska och samarbeta kring ritningar i PDF-format fortfarande stort. Det gör Bluebeam till ett av våra viktigaste verktyg och komplement till BIM, konstaterar Eric Månsson, civilingenjör och delägare samt medgrundare på konsultföretaget Brand och Riskteknik.

Inom brandprojektering är Bluebeam standard, med en rad kraftfulla och flexibla verktyg som gör det enkelt att konvertera både MS-dokument och CAD-ritningar till högkvalitativa PDF:er.

– I Bluebeam finns även en inbyggd Studio som vi har stor nytta av, berättar Eric Månsson. Ett digitalt samarbetsutrymme där alla lägger upp dokument och ritningar och där projektledaren kan samla sitt team från både kontoret och byggarbetsplatsen, för att snabbt och enkelt granska, mäta och bearbeta dokument och ritningar i realtid.  

Det har saknats ett bra symbolbibliotek

Med Bluebeams markeringsverktyg är det enkelt att göra anteckningar och kommentera direkt i ritningarna, hålla ordning och skapa rapporter.

– Men vi har saknat ett bra symbolbibliotek, berättar Eric Månsson. Vi letade men hittade aldrig något bra på marknaden utan plockade ihop det vi behövde manuellt i stället. Det tog tid och blev spretigt förstås, när varje användare skulle skapa sitt eget. Så när vi förstod att Symetri utvecklade ett eget tillägg till Bluebeam var vi snabba att ställa oss i kö.

Bimfire Tool Chest för Bluebeam

Hösten 2022 lanserades Bimfire Tool Chest för Bluebeam. En verktygslåda fulladdad med samtliga säkerhetsskyltar och symboler enligt svensk ISO-standard, alla standardiserade brandcellsgränser och skrafferingar, samt Bimfires svenska symbolbibliotek.

– Det betyder att vi nu kan leverera lika professionella 2D-ritningar i Bluebeam som vi gör i BIM-verktygen, konstaterar Eric Månsson. Det underlättar självklart också arbetsflödet internt, användare till användare, när varenda säkerhetsskylt och symbol från både Bimfire och svensk ISO-standard finns lättillgänglig även i Bluebeam.

Bra att samla alla programvaror hos en partner

Det nya verktyget har landat bra i organisationen. Idag används Bimfire Tool Chest av alla som arbetar i Bluebeam på Brand och Riskteknik.

– Alla tycker att det är ett lättanvänt verktyg, berättar Eric Månsson. Några mindre barnsjukdomar bara, någon symbol som saknades. Men här är Symetri mycket lyhörda och snabba att uppdatera med det vi efterfrågar. Det är överlag vår upplevelse av Symetri – de hjälper till! Vi har samarbetet ett par år nu och idag köper vi alla programvaror via Symetri. För oss är det bra, utan att bli dyrare, att kunna samla alla licenser, uppdateringar, fakturering och support på ett ställe, avslutar Eric Månsson.

Utmaningar

Brand och Riskteknik saknade ett bra symbolbibliotek i Bluebeam. Varje användare skapade sina egna sätt att arbeta, vilket tog onödig tid och det blev spretigt.

Lösningar

Bimfire Tool Chest för Bluebeam. En verktygslåda fulladdad med samtliga säkerhetsskyltar och symboler enligt svensk ISO-standard, alla standardiserade brandcellsgränser och skrafferingar, samt Bimfires svenska symbolbibliotek.

Fördelar

De kan nu leverera lika professionella 2D-ritningar i Bluebeam som de kan leverera i BIM-verktyg.  Idag används Bimfire Tool Chest av alla som arbetar i Bluebeam på Brand och Riskteknik.

Katarina Bosson

Katarina Bosson

Customer Development Manager, AEC Nordic

Kontakta oss

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer

BIM en förutsättning för hållbar brandprojektering

Brandskyddslaget är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom brandskydd och riskhantering. I sin ständiga strävan att utmana både sig själva och branschen satsar nu bolaget på BIM inom brandskyddsprojektering i 3D. Brandskyddsbranschen har fler... Läs mer