Digital simulering minskar kostnaderna och effektiviserar ledtiderna från projektering till färdig produkt hos EKOVENT

EKOVENT AB

Med hjälp av Simulation CFD från Autodesk kan tryckfallet hos en produkt snabbt simuleras och verifieras redan tidigt i produktutvecklingen – en funktion som tidigare varit både tidskrävande och dyr.

Med hjälp av simulering kan man efterlikna verkligheten i en virtuell miljö. Själva kärnan i processen utgörs av en CAD-modell. Det kan t.ex. gälla framtagning av en digital prototyp där sensorer ska placeras ut i ett senare skede. I sådana fall underlättar visualisering verkligen arbetet, eftersom användaren kan visualisera den färdiga konstruktionen långt innan färdigställandet.

"Tryckfall i en byggnads ventilationssystem är kostsamt, både ur arbets- och kostnadssynpunkt. För fastighetsägare är det oerhört viktigt att deras byggnader är energieffektiva, eftersom lägre energiförbrukning är bra för både plånboken och miljön. Med digital simulering har EKOVENT fått tillgång till en rad effektiva arbetsflöden och funktioner som vi tidigare saknat. Med hjälp av de nya programverktygen kan vi testa och verifiera tryckfallet i en produkt redan initialt, testa olika varianter och utvärdera vilken lösning som fungerar bäst i sammanhanget, berättar Henrik Augustsson, en av ingenjörerna som arbetar med produktutveckling.

Från långsamt och dyrt till snabbt och kostnadseffektivt

I flera år har EKOVENT velat investera i en simuleringsprodukt, men kostnaden har avskräckt. "Tack vare Autodesk Simulation CFD hamnade vi på en rimlig prisnivå", förklarar Henrik Augustsson.

Den process som man använde sig av tidigare var både dyr och tidskrävande. I ett första steg designades produkten, med beräkningar utifrån luftflöde och tryckfall. Därefter tillverkades en prototyp som skickades till Sveriges Tekniska Forskningsinstitut för provning, vilket var en långsam och dyr process. Resultaten utvärderades när de kom tillbaka och i värsta fall behövde processen upprepas flera gånger tills produkten uppfyllde EKOVENTs specifikationer. Numer utförs alla tryckfallssimuleringar digitalt, vilket sparar massor av tid och pengar.

Stora ekonomiska och miljömässiga fördelar

Simuleringsfunktionen kommer dock inte enbart till användning under själva produktutvecklingen. Henrik Augustsson och hans kollegor använder Autodesk Product Design Suite, som även omfattar Inventor, och ser stora möjligheter att optimera företagets befintliga produkter. "Det finns stora ekonomiska och miljömässiga fördelar med att göra våra produkter mer energieffektiva. Låt oss ta fastighetsägare som exempel. De kan minska storleken på fläktar i ventilationssystem, vilket har en positiv effekt på både driftskostnaderna och miljön. Dessutom kan vi själva optimera materialanvändningen vid tillverkningen av produkter. Genom att minska mängden metall i ett spjäll kan vi sänka priset samtidigt som vi förbrukar mindre resurser, vilket är positivt för miljön."

Leverantör till Facebooks datacenter i Luleå

Att företaget är framgångsrikt vittnar alla de spännande projekt om som EKOVENT designat och levererat produkter till. Ett av dessa projekt är Facebooks datacenter i Luleå. Datacentret är det största i sitt slag i Europa och är utformat för att kunna hantera trafik från världens 800 miljoner Facebook-användare. Byggnaden omfattar 84 000 m2, vilket motsvarar mer än 11 fotbollsplaner. På de två 144-meters långa väggarna sitter massor av EKOVENT-produkter. Produkterna extraherar varm luft i syfte att skapa ett gynnsamt klimat för alla de datorer som genererar värme inne i datacentret.

Ett annat välkänt projekt är Friends Arena, Sveriges nationalarena som rymmer upp till 65 000 åskådare. Taket kan öppnas och stängas, vilket innebär att arenan kan användas till alla typer av evenemang året runt, oavsett väder. EKOVENT har levererat eld-, rök-, iris-, regler- och avstängningsspjäll till anläggningen.

Symetri bidrar med support och erfarenhet

För att lära sig använda simuleringsverktyget har ingenjörerna på EKOVENT deltagit i utbildning som anordnats av Symetri. Efter utbildningen har EKOVENT vidareutvecklat och förbättrat sina arbetsflöden med Symetris hjälp och haft stor nytta av Symetris erfarenhet på området och intresse för kundernas arbetssätt och användning av de olika programverktygen.

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer

CQi möjliggjorde blixtsnabb uppgradering av CAD-program

NIS Limited är ett ingenjörsföretag som tillhandahåller skräddarsydda och pragmatiska konstruktions- och tillverkningslösningar till en mängd olika kunder på flera olika marknader. Tjänsterna som NIS tillhandahåller omfattar aluminiumsvetsning, an... Läs mer