Med Revit som grund kan femkon lägga tid på värdeskapande arbete

femkon AB

femkon arbetar med projektering och framtagande av konstruktionshandlingar i byggprocessens olika skeden. Deras kunder är allt från stora entreprenörer till mindre privata företag. Deras uppgift är att lösa de konstruktionsmässiga utmaningarna som uppstår i projekt, samt ta fram handlingar och armeringsförteckningar. femkon har samarbetat med Symetri sedan bolaget grundades och baserat på sina tidigare erfarenheter blev det självklara valet att arbeta med Revit och Naviate redan från start. 

2021 tilldelades femkon utmärkelsen ”Årets Nyföretagare” för sitt bidrag till att skapa både tillväxt och arbetstillfällen i Sollentuna Kommun. 

Framgång när alla arbetar i samma verktyg

femkon är ett konsultbolag inom byggnadskonstruktion och består idag av sex medarbetare. Redan vid start stod det klart att val av rätt verktyg och arbetsmetoder är oerhört viktigt för att kunna leverera kvalitet till kund. Vi har träffat en av grundarna, Joakim Holmer, för att få en närmare presentation. Joakim berättar att alla i företaget arbetar i samma verktyg och enligt samma metoder, vilket gör att de kan producera och leverera samma säkra kvalitet i alla sina projekt. För femkon är det också viktigt att alla i teamet får tillgång till den utbildning de behöver. Det tror Joakim är en av anledningarna till att det gått så bra för femkon och att de har kunnat bli mer tidseffektiva. 

"De handlingar vi levererar kan vi kvalitetssäkra på ett helt annat sätt med många funktioner vi använder i Naviate. Ett exempel är filterelement där vi snabbt kan ta ut viss typ av objekt, vi kan kolla vad de har för värden, om de behöver ändras."
Joakim Holmer, femkon

En viktigt del är 3D-modelering av pålar i Revit. För att ytterligare kvalitetssäkra använder de då funktionen ”Pile Extend/Trim" i Naviate. Den möjliggör beräkningar av längder av pålar som förhåller sig till en bergnivå. En funktion som gör det väldigt enkelt att både i tidiga skeden och senare vid beställning av pålar, vara säkra på att det är rätt längder som levereras ut till bygget.

femkon med och utvecklar Naviate 

Som en del av Symetris referensgrupp är femkon med och påverkar utvecklingen av Naviate. De ser en stor fördel med att delta eftersom de kan påverka vilka funktioner som bör ändras, förbättras eller om det borde tas fram nya funktionaliteter. De ser det dessutom som ett bra forum för att ta del av andra konsulters idéer om hur olika funktioner i Naviate kan representeras på en handling eller i en modell.  

”Tack vare att vi har möjlighet att påverka våra verktyg som vi använder dagligen så tror jag att det bara kommer bli bättre och effektivare.”
Joakim Holmer, femkon

Kontakta oss på Symetri om ni också vill ta steget och börja arbeta med Revit och Naviate Structure och förbli konkurrenskraftiga på marknaden.

Kontakta oss

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade utbildningar

Kurser

Civil 3D Property Set och Naviate Properties

Property set används i Civil 3D för att lägga på information på alla typer av objekt i ritningen. Informationen kan importeras och exporteras på flera olika sätt med hjälp av Naviate Properties funktionalitet. Denna kurs kommer lära dig hur du hanter ...

Läs mer
Kurser

Naviate Traffic

Naviate Traffic innehåller funktioner för sätta ut vägskyltar, skapa egna lokaliseringsskyltar och göra vägmålning. Denna kurs går igenom Naviate Traffic och lär dig hur du skapar vägutrustningsplaner. Du kommer både få reda på hur du använder det in ...

Läs mer
Kurser

Naviates 3D-modellering

Oavsett om du utgår från en planritning i AutoCad eller en exporterad modell från Revit så kommer denna kurs lära dig metoder för att snabbt populera din modell med olika 3D-objekt som gör modellen mer levande och mer verklig. Vi kommer även gå igeno ...

Läs mer

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer