Utbyggnaden av Helsingfors West Metro har krävt många BIM-modeller av olika konstruktioner

Länsimetro

Under den andra fasen av utbyggnaden av Helsingfors West Metro krävdes många BIM-modeller av olika konstruktioner. Solibri Model Checker kan integrera modeller från flera olika system och organisera information så att allt stämmer och enkelt kan överblickas. 

Utbyggnaden av tunnelbanesträckningen västerut är ett stort projekt med många inblandade parter. I själva verket är det Finlands största tunnelprojekt genom tiderna och arbetet kräver avancerad byggnadsteknik och omfattande automatisering. Många inblandade parter innebär många olika avtal och det är oerhört viktigt att all information integreras korrekt, så att de olika byggnadskomponenterna och konstruktionerna verkligen stämmer överens och levereras i tid. Detta arbete underlättas tack vare att Solibri skapar en kombinerad modell, som tydligt synliggör fel och avvikelser. Dessutom blir det enklare att upptäcka eventuella kollisioner mellan VVS, elektriska system och själva konstruktionen. 
 
Precision är A och O i ett projekt av denna omfattning och för att säkerställa att ritningarna verkligen stämmer laserscannas hela det utgrävda tunnelområdet och tillhörande stationer. För bara några år sedan var det oerhört tidskrävande att integrera en inscannad modell i informationsmodellen, men idag går det både snabbt och enkelt. Med hjälp av den kombinerade modellen blir det dessutom enklare att få en överblick över projektet och förhålla sig till olika ritningar. Dessutom kan modellen användas för att skapa översikt och lyfta fram olika detaljer vid byggmöten och workshops. Numera sker även det mesta av rapporteringen direkt i modellen. Eftersom den kombinerade modellen innehåller alla komponenter och data från olika discipliner är den ett perfekt verktyg för att skapa en tydlig bild av hela projektet. Även om det är en stor modell som i just det här projektet är arbetsflödet i Solibri snabbt och intuitivt. Dessutom är modellerna en förutsättning för att hålla koll på tidsplan och budget. 

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


BIM i stadsplanering

I videon berättar Juha Karppinen från Kuopio stad om fördelarna med BIM och hur de använder byggnadsinformationsmodeller vid stadsplanering. Läs mer