NewIcon ökar leveranstakten till sina kunder med hjälp av PLM

NewIcon

Med all produktinformation samlad på ett och samma ställe har det blivit enklare för NewIcon att hantera livscykeln för all utrustning i samtliga faser, samtidigt som produktdokumentationen har blivit mer lättillgänglig.

NewIcon är ett healthtech-bolag med inriktning på farmaceutiska automatiseringssystem som bygger på avancerad programvara och robotteknik. Företagets fokus är hälsoteknik som bidrar till att förbättra farmaceutiska tjänster på sjukhus och apotek runtom i världen och som säkerställer säker, effektiv och rationell användning.

I takt med att ett företag växer ökar också antalet produktartiklar, vilket ställer allt högre krav på effektiv hantering. NewIcon använder sig av Sovelia PLM från Symetri i flera arbetsmoment, bl.a. för att säkerställa att all produktinformation motsvarar de kriterier som företaget fastställt samt för att upptäcka utgångna artiklar och eventuella dubbletter.

Med Sovelia PLM kan vi hantera samtliga stadier av våra produkters livscykel, även efter det att vi tagit våra farmaceutiska automatiseringssystem i bruk. Lösningen hanterar allt från artiklar till produktstrukturer och dokument, som t.ex. ritningar och 3D-modeller. Tack vare Sovelia kan vi hantera produktrelaterad information både snabbare och smidigare än förut, berättar Mauri Kankkunen, Supply Chain Manager på NewIcon.

Utmaningar

 • I takt med att företaget växte, blev det allt svårare att hantera artikel- och produktinformation
 • Att underhålla produktinformation blev en tidskrävande process, eftersom alla data sparades separat i företagets design- och produktionssystem
 • Det var krångligt att återanvända befintliga artiklar
 • Att projektera för och genomföra konstruktionsändringar var allt annat än smidigt
 • Att dela produktinformation med underleverantörer var tidskrävande och resulterade ofta i fel
 • Att hantera en produkt under hela dess livscykel var omöjligt

Lösningar

 • Efter implementeringen av det nya affärssystemet tog NewIcon steget över från PDM (produktdatahantering) till PLM (produktlivscykelhantering), med effektiviserad hantering av artikel- och produktstrukturer, konstruktionsändringar och frisläppning av produktinformation till affärssystemet som främsta fokus
 • Via Sovelias extranät får underleverantörerna tillgång till utvald produktinformation

Fördelar

 • Produktinformation hanteras i ett och samma system, vilket gör det enklare att hantera produkten under hela dess livscykel
 • Minskad arbetsbelastning resulterade i avsevärda kostnadsbesparingar – att all produktinformation alltid finns tillgänglig för alla sparar oerhört mycket tid. Dessutom slipper man utföra samma uppgift på nytt
 • Produktinformation behöver inte längre skickas till underleverantörerna, eftersom alla projektintressenter har tillgång till den produktinformation de behöver
 • Verktyg för att upprätta och hantera artiklar och produktstrukturer finns numer integrerade i designverktygen och arbetsprocesserna
 • Försäljningsavdelningen har alltid tillgång till uppdaterad produktdokumentation
 • Sovelia kontrollerar kvaliteten på produktinformationen, vilket gör den enklare att återanvända
 • Produktstrukturen omfattar numer samtliga delar av produkten, både mekaniska och elektriska

Kontakta Oss

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Relaterade kundcase


Effektivare simulering för Vinab med Altair SimSolid

Vinab (Verkstadsindustri i Norr AB) är en länstäckande industripartner som arbetar med tillverkning, montage, reparationer och underhåll samt rörsvetsning inom den tunga industrin i Norrbotten. Vinab arbetar i många fall med stora och komplexa kon... Läs mer