Transtech håller produktionen i rullning med hjälp av lösningar från Symetri

Transtech

Att kunna hantera information på ett effektivt sätt är helt avgörande vid avancerade tillverkningsprocesser. Transtech använder Autodesk Inventor som konstruktionsverktyg och har även implementerat Sovelia och Autodesk Vault för att förenkla hanteringen av produktinformation.

Transtech är en av Europas främsta leverantörer av järnvägsfordon, med särskild kompetens inom tillverkning av dubbeldäckare och spårvagnar med låggolv.

"Att tillverka aluminiumkarosser till järnvägsvagnar är ett av Transtech främsta expertisområden. Aluminiumsvetsning är betydligt mer krävande än svetsning av stål, inte minst då exempelvis båda ändarna av en järnvägsvagn måste utrustas med krocktåliga deformationsytor. Möjliga scenarier simuleras för att testa hur järnvägsvagnarna påverkas. Dessutom görs tester i en vindtunnel innan järnvägsvagnarna officiellt kan godkännas och tas i bruk." Kai Hermonen, chef för informationssystem, Transtech Ltd

Kai Hermonen har ansvarat för implementeringen av det nya systemet på Transtech. Trots den snäva tidsramen har implementeringen gått smidigt i jämförelse med många andra projekt av samma storlek, vilket man till största del har Symetris experter och deras erfarenhet från tidigare liknande projekt att tacka för.

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livs... Läs mer