Sovelia PLM tar Planet Platforms digitalisering till nya höjder

Planet Platforms

Om Planet Platforms

Planet Platforms ligger i framkant inom tillverkningssektorn för fallskydd och utrustning för säker ombordstigning s.k. Safe Access Equipment. De är innovatörer inom skräddarsydd modulbaserad utrustning för säker åtkomst. Företaget bistår bland annat med lösningar för arbete på hög höjd och på platser som ofta är kopplade till någon form av risk. Planet Platforms har över 40 års erfarenhet av utrustning för arbete på höga höjder och hjälper företag som BAE Systems, Rolls-Royce och Bristow Group.

”Genom Sovelia PLM visade Symetri vägen för oss att vi kunde arbeta på ett nytt och bättre sätt. Lösningen har i princip blivit som en extra resurs i teamet och bidrar till smidigare arbetsflöden, säkerställer datakvaliteten, minimerar fel och sparar tid. Alla dessa fördelar och flera andra, har medfört att vi slutför fler projekt varje månad och det är egentligen den allra största och viktigaste förbättringen för oss. Att implementera den här lösningen är det bästa vi någonsin gjort och den bidrar till att lyfta hela teamets kompetens (och självförtroende eftersom det blir rätt första gången - varje gång) till nya höjder. Symetri vägledde oss varje steg på vägen mot att uppnå en komplett lösning inom produktlivscykelhantering.” 
- Carl Geldard, CAD Manager, Planet Platforms

Utöver plattformar för flygplansunderhåll och helikopterpåstigning tillhandahåller företaget lösningar inom järnväg, underhåll av distributions- och logistikfordon samt tillverkning (från produktionslinjer av fordon till anläggningar för livsmedelsbearbetning).

Företagets samtliga lösningar syftar till att eliminera fall- och skaderisker genom användning av säker utrustning för åtkomst. Som tillverkare av den här typen av lösningar är det prioriterat och ett huvudfokus för Planet Platforms att i alla sina processer jämföra och säkerställa att samtliga produkter svarar upp mot relevanta direktiv. I alla steg från designprocess till produktion och testning görs noggranna bedömningar för att säkerställa att produkterna uppfyller höga krav utifrån hälso-, säkerhets- och miljöperspektiv.

Utmaningen: Hur kan man dra nytta av digitala fördelar genom att koppla samman konstruktion med produktion på ett enkelt och snabbt sätt för att förbättra samarbete

Carl Geldard är CAD-chef på Planet Platforms. Han började på företaget 1989 som svetsare och arbetade då på verkstadsgolvet. Utifrån hans egen erfarenhet inom produktion har Carl extra stor förståelse för hur arbetskrävande processen att översätta CAD-ritningar till produktionsfärdiga underlag kan vara.

Steget mot smart tillverkning

När Carl började på konstruktionsavdelningen arbetade han tillsammans med Symetri i flera steg med uppdatering av avdelningens metodik och teknologi. Det låg på Carls bord att föra in CAD i bolaget, en resa som började med Autodesk Mechanical Desktop och så småningom vidare till Autodesk Inventor. Det långvariga samarbetet med Symetri går nästan 20 år tillbaka i tiden.


”Vi hade hållit fast vid traditionella arbetssätt som hade passat oss under många år. Konstruktörerna skapade en ritning, skickade den vidare till verkstadsgolvet, tillsammans med Excel-kalkylblad för tillhörande komponenter och stycklistor. Därefter var det medarbetarna på verkstadsgolvet som hade i uppgift att göra något vettigt av det hela.

Jag visste ju precis hur det gick till. Det var en omständlig process med dubbletter av filer vilket ofta ledde till feltolkningar. Men det var så det var. Det var en del av produktionsteamets uppgifter att reda ut dessa frågor. Teamet fick lösa problemen i stunden.

Det här verkade egentligen inte vara ett större problem förrän Symetri visade oss hur mycket vi hade att vinna på att överväga en lösning för produktlivscykelhantering, en smidig metod för tillverkning som kunde ta våra processer in i den papperslösa världen inom ramen för smart tillverkning. För oss var det fascinerande.”

Att skapa arbetsflöden som flyter

Planet Platforms konstruktionavdelning hade hyllmeter med pappersbaserade underlag och ritningar. Medarbetarna från tillverkningsteamet behövde dock så gott som alltid komma in på kontoret för att information och krav behövde förtydligas. Samarbetet mellan teamen skapade ett stort gemensamt engagemang för att skapa lösningar av högsta kvalitet. Men det tog även viktig tid från själva projektgenomförandet som gjorde att projekten tog längre tid. Förseningarna gick ju att undvika. Vi behövde bara bli på det klara med hur vi skulle gå tillväga.

"Vi visste att vi kunde göra saker bättre", säger Carl. "Vi visste också att om interaktionen mellan teamen kunde automatiseras så skulle arbetsflödena flyta på. Vi bad därför om Symetris rekommendationer för hur vi bäst skulle göra detta”.

Lösningen: Sovelia PLM – innovation i turbofart

Manuellt till digitalt
Efter en utförlig utvärdering av Planet Platforms ”design-to-manufacture”-process rekommenderade Symetris team att, även om samarbetet teamen emellan hade fungerat bra, så skulle ett digitalt tillvägagångssätt avsevärt kunna stärka banden. Med en digital lösning på plats skulle kopplingen komma att handla om data snarare än om problemlösning – och möjligheten att människor skulle kunna interagera mycket mer med varandra för att utforska nya idéer, dela visioner och insikter istället för att lägga tid på att klargöra oklarheter som uppstått från problem med designritningar.

För att återgå till de återkommande problemen med att tolka data i de olika Excel-bladen; för varje skräddarsydd produkt behövde de enskilda komponenterna kopieras från kalkylarket. Det skapades därför lätt dubbletter av komponenter, vilket inte var så konstigt när antalet komponenter kunde uppgå till flera tusen. Det enda sättet för Planet Platforms produktionsteam att hantera detta var att ta bort dem manuellt.

Symetri rekommenderade att tidigare manuella processer skulle bli digitala.

Tillförlitlig data och pålitliga processer
Symetri träffar många kunder som blir glatt överraskade när de upptäcker att en lösning för Product Lifecycle Management (PLM) - möjligheten att hantera produkter genom hela dess livscykel - kan ge betydande fördelar för företag av alla storlekar. Även mindre och medelstora företag såsom Planet Platforms, kan få samma effektivitetsfördelar som stora företag också eftersträvar, genom att implementera en PLM-lösning. Dessa fördelar inkluderar automatisering av arbetsflöden, minskat antal fel och data av högre kvalitet som är korrekt och tillförlitlig. Med andra ord – risker i projekten minskar.

"Att använda Sovelia PLM blev som en uppenbarelse för oss", säger Carl. "Baserat på grundlogiken i att ha all data samlad i ett centralt datahanteringssystem, lyckades vi med konststycket att skapa ”EN sanning”. Inget mer extrajobb med att duplicera informationen, onödigt arbete eller annat som utelämnats av misstag.

Symetri hjälpte oss med den viktiga datamigreringsfasen och sedan var vårt nya PLM-system i gång. Det är det bästa vi någonsin gjort”, säger Carl.

Resultat: Allt fixades på en gång, en digital plattform, en smidigare process och ett självsäkert team

”Vårt konstruktionsteam består av tre personer. Tillväxen i bolaget accelererade. Att hantera den ökade efterfrågan var inte ett problem, däremot att hantera ständiga frågor från verkstadsgolvet angående information, att behöva förtydliga och återupprepa information, prata igenom designkoncept osv - alla dessa avbrott i arbetsflödet påverkade vår arbetsbelastning”, säger Carl.

Fördelarna med arbetsflödet

 • Säkerställa slutgiltig data
  Carl beskriver fördelarna med de automatiserade processer som drivs av Sovelia PLM och säger: "Allt börjar faktiskt med metadata. Sovelia tillhandahåller högkvalitativ, exakt data som är sammankopplad med den slutgiltiga artikeln, vilket tidigare var största källan till fel under våra manuella dagar. Till exempel säkerställer Sovelia PLM att inga celler är tomma i stycklistorna genom att fylla i datakorten och uppmana till åtgärder där det behövs. 

 • Snabbare processer
  Carl förklarar också att det nu är mycket lättare att återanvända vanliga stycklistor: "Du hittar komponenter genom att bara trycka på en knapp, inte som tidigare genom att behöva göra en tidskrävande sökning."

 • Information till rätt person vid rätt tidpunkt
  Sovelia PLM säkerställer också snabba godkännandeprocesser, vilket i sin tur säkerställer att information endast är tillgänglig för utvecklingsavdelningen när ett projekt är i konstruktionsfasen. Systemet släpper inte informationen vidare förrän designen är klar och därefter vidare till personalen på verkstadsgolvet först när dessa två steg är klara och produktionen kan påbörjas.

 • Bättre flyt i arbetsprocesserna
  Vem som än behöver tillgång till information, från CAD-avdelningen till verkstadsteamet, kan få den var som helst, på vilken enhet som helst. "Våra team är mer effektiva nu eftersom de kan få tillgång till den information de behöver precis när de behöver den, på en smartphone eller surfplatta. Den stora förändringen är att alla blir mer effektiva.

Jag har alltid trott att ett nöjt team skapar nöjda kunder. Det var därför alla här välkomnade Sovelia PLM så fort de såg vad lösningen kunde göra, avslutar Carl Geldard.

Framgång inom modern tillverkning

"Under hela tiden som jag har arbetat med Symetri har jag alltid tyckt att alla i teamet är väldigt tillmötesgående", säger Carl. "De har stöttat oss allt eftersom vi har vuxit och det har aldrig funnits ett problem som vi stött på som de inte kunde lösa åt oss. Vi har kontinuerliga veckomöten med dem där de lyfter fram problem som vi bör känna till. Sedan löser de dem.

Vår relation handlar om mer än att bara få saker gjorda. Symetri är vår pålitliga samarbetspartner. De håller oss àjour med den tekniska utvecklingen och ser alltid till nästa steg i vår digitala transformationsresa. De bryr sig om vår verksamhet och säkerställer att vår innovationstakt är i linje med de förväntningar våra kunder har på oss som ledande inom vårt område. Symetri är nyckeln till att göra det möjligt för Planet Platforms att nå framgång inom modern tillverkning”.

Läs mer om vad Sovelia PLM kan göra för att effektivisera era processer, optimering och smartare datahantering och förbättrat samarbete inom hela företaget

 

 

Vill du veta mer om hur just ert företag kan ta nästa steg inom PLM? Kontakta mig!

Andreas Näsman

Andreas Näsman

Sales, Product Design & Lifecycle

Relaterade kundcase


Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar ge... Läs mer