Färre felkällor hos Lidan Marine tack vare Sovelia PLM

Lidan Marine

Tack vare integration med befintligt affärssystem som hanterar godkännande- och frisläppningsprocesser kan man säkerställa att produktion, inköp och leverantörer endast använder uppdaterade och godkända stycklistor och ritningar.

Sovelia PLM minskar behovet av manuellt arbete och innebär färre felkällor

Lidan Marine har haft en stark tillväxt de senaste fem åren och för att svara på den ökade efterfrågan krävs effektiviserade processer. Frågan om huruvida ett PDM-/PLM-system skulle kunna vara lösningen på problemet har diskuterats regelbundet. Efter noggrant övervägande och utvärdering av olika system och leverantörer, föll valets slutligen på Sovelia från Symetri.

Alla konstruktörer har utbildats i Sovelia, dessutom har komponentstrukturen från CAD-miljön integrerats i affärssystemet Monitor för att säkerställa en mer kontrollerad frisläppnings- och godkännandeprocess vid ritningshantering.

"Det underlättar verkligen hanteringen av komponenter, eftersom de numer kan hanteras direkt i Inventor istället för i Monitor som tidigare. På så sätt slipper vi mycket av det manuella arbete vi tidigare utförde, samtidigt som vi kan minska antalet felkällor. Dessutom kan vi återanvända konstruktioner i större utsträckning över hela kedjan", förklarar Henrik Eriksson.

Kontakta Oss

Skicka din förfrågan här så kommer en medlem i vårt team att kontakta dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att hantera din anmälan. Läs mer i vår Privacy Policy om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Relaterade kundcase


Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia PLM kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar genom hela projektets livs... Läs mer