Dekati använder Sovelia PLM för ett smidigt och effektivt informationsflöde från design till tillverkning

Dekati

Dekati Ltd. har under närmare 30 år framgångsrikt designat och tillverkat mätutrustning av hög kvalitet för mätning av fina partiklar. Dekati®-produkterna utvecklas och tillverkas i Finland i enlighet med ISO 9001 och har en garanti på upp till fem år. Tack vare Dekatis egen patentskyddade teknologi och internationella varumärken har företagets instrument och sensorer en global närvaro, med representation i närmare 40 länder och en kundbas med tusentals kunder världen över. Nyckeln till Dekatis framgång är produkternas mycket höga kvalitet, hållbarhet och funktioner för en mängd olika mätsituationer. För att skapa högkvalitativa produkter krävs smidigt samarbete mellan design och tillverkning, vilket Dekati säkerställer genom att alla kommer åt aktuell information när de behöver den. Detta är möjligt tack vare effektiv samordning i Sovelia PLM.

Tillverkningsföretag brottas ofta med liknande utmaningar för hantering av produktinformation. Utmaningar med fragmenterad data, manuell versionskontroll och risken för mänskliga fel i informationsflödet kan leda till fel i tillverkningen eller att fel(aktiga) produkter går ut till kunderna.

Enligt Ville Niemelä, chef för FoU-avdelningen på Dekati, fanns det utmaningar i hur produktdata hanterades och det fanns även ett behov av att digitalt kunna hantera och lagra produktdata. Innan Dekati implementerade Symetris PLM-lösning lagrade de produktinformation, ritningsversioner och utkast på enskilda formgivares datorer eller i pappersform, vilket innebar en hel del manuellt arbete för att ta fram och dela material inför tillverkningsprocessen.

Trots att samarbetet mellan design- och tillverkningsavdelningen fungerade relativt väl ville Dekati hitta nya vägar för att effektivisera den manuella informationshanteringen Målet var att säkerställa att alla inblandade i design- och tillverkningsprocessen alltid skulle ha tillgång till den senaste informationen.

Sovelia PLM har effektiviserat informationsflödet i tillverkningsprocessen. Om en produkt exempelvis kräver en viss typ av pump kan tillverkningsteamet direkt hitta uppgifter om exakt modell, tillverkare och korrekt pumptyp i pumpspecifikationen.
- Ville Niemelä, FoU-chef på Dekati

Sovelia PLM: Ett självklart val för Dekati

Under flera månader pågick interna diskussioner i företaget om huruvida man skulle använda ett PLM-system för att kunna centralisera hanteringen av produktinformation. Det avgörande beslutet kom när en ny produktionschef, med erfarenhet av att implementera PDM-system inom tillverkningsindustrin, började arbeta på Dekati. Han hade en tydlig vision om hur man skulle genomföra PLM-projektet och vad det syftar till att uppnå.

Det viktigaste för Dekati i valet av PLM-system var smidig integrering och stöd för befintlig programvara för 3D-design. Ville Niemelä understryker att valet föll på Sovelia PLM från Symetri tack vare de mångsidiga funktionerna och den omfattande supporten från Symetri.

 

Tidsbesparande smidig drift och effektivare processer 

Sovelia PLM har förbättrat Dekatis hantering av produktdesign avsevärt, vilket har främjat samarbetet och resulterat i smidigare affärsprocesser. Med sökfunktionen i Sovelia PLM är det möjligt att hämta artiklar, titlar och dokument på ett snabbt och tillförlitligt sätt. Konstruktörerna kan till exempel enkelt komma åt alla ritningar och artikellistor för den aktuella produkten med en enkel sökning.

Det är numera enkelt att komma åt viktiga produktdokument eftersom all nödvändig information finns på en och samma plats. Företagets produktdesigners kan övervaka produktstatus och artiklar samt markera dem som designklara eller redo för produktion. Med Sovelia PLM säkerställs att företagets höga krav på dokumentkvalitet och samstämmighet uppfylls, vilket gör att endast aktuella och godkända stycklistor och ritningar skickas vidare till produktion.

Alla på tillverkningsavdelningen är otroligt nöjda. Det råder inte längre någon osäkerhet kring ändringar, särskilt inte vid lanseringen av nya produkter. Tack vare PLM-lösningen kan alla och inte enbart några få utvalda se vilken ritning som är godkänd för tillverkning direkt på skärmen.
- Ville Niemelä, FoU-chef på Dekati

PLM: Bara början på Dekatis resa mot modernisering

För Dekati innebär implementeringen av Sovelia PLM ett första steg mot att modernisera sina design- och tillverkningsprocesser. Företaget strävar ständigt efter att optimera och digitalisera sina processer med syftet att spara tid och förbättra kvaliteten på data och ett enhetligt projektgenomförande.
Även om Dekati har integrerat många av de viktigaste funktionerna i Sovelia PLM är de medvetna om att det fortfarande finns ytterligare outnyttjad potential i lösningen. Det pågår diskussioner om att skaffa tilläggsapplikationer till Sovelia PLM, vilket tyder på ett intresse för att utforska nya områden och möjligheter.

Jag är övertygad om att funktionerna i Sovelia PLM är obegränsade. 
- Ville Niemelä, FoU-chef på Dekati

Utmaningar

 • Företaget saknade ett enhetligt arbetssätt för databehandling.
 • De behövde skapa en samlad lagringsplats för material.
 • Att hitta rätt information vid rätt tidpunkt var en utmaning.
 • Det var tidskrävande att fastställa vilken som var den senaste versionen av en ritning.
 • Det fanns utmaningar i kommunikationen mellan designers och tillverkningsavdelningen.
 • Det fanns risk för fel i dataflödet.
 • Att hantera ändringar var tidskrävande.
 • Det fanns ett behov av effektiv hantering av produktens hela livscykel.

Lösningar

 • Hantering av produktinformation i Sovelia PLM optimerades för att passa Dekatis verksamhet
 • Säker lagring och redigering av ritningar och designdokument
 • Intelligent och skalbar hantering samt redigering av produkt- och leveransstrukturer.

Fördelar

 • Det krävs mindre tid och arbete eftersom all produktinformation finns samlad i ett enda system
 • Risken för mänskliga fel minskar
 • Designers får mer tid över till själva designarbetet
 • Enklare att granska och godkänna ritningar
 • Informationen är tillgänglig via webbgränssnitt för mobila enheter.
 • Ritningar kan per automatik även visas som 3D-modeller.
 • Produktdokument är lättåtkomliga när all produktinformation lagras på ett och samma ställe
 • Orderhistorik lagras på en och samma plats, vilket gör den lättåtkomlig.

Relaterade kundcase


Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar ge... Läs mer