Så har Sovelia PLM hjälpt Rustfrie Bergh att digitalisera sina arbetsprocesser – genom hela produktens livscykel

Rustfrie Bergh AS

Med hjälp av Sovelia PLM och kopplingar mot ERP-system och med planer på att även införa en säljkonfigurator tar Rustfrie Bergh AS sikte mot “Industri 4.0”.

Rustfrie Bergh AS är en av Norges ledande producenter inom storkök och mekaniska underleveranser med en tradition inom tunnplåtsproduktion som sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Från att ha varit ett litet familjeföretag har företaget under de senaste åren vuxit betydligt och bolaget är idag Norges ledande producent av storköksutrustning. Detta har medfört mer komplexa leveranser och större krav på både dokumentation och spårning. Flera av produkterna kräver individuell kontroll och lagring gällande revisionshistorik för ritningar och dokument men det saknades både rutiner och ett system för att kunna hantera detta på ett bra sätt.

Med Sovelia PLM från Symetri har Rustfrie Bergh nu full kontroll. Genom att digitalisera stora delar av arbetsflödet har de också kunnat effektivisera och optimera hela processen från konstruktion – till färdig produkt. Med en integrerad tvåvägskoppling mot ERP-systemet Monitor är vardagen nu en helt annan för Rustfrie Bergh AS.

«Jag förstår inte hur vi tidigare klarade oss utan PLM-systemet.» 
- Rune Jøranli, chef för konstruktionsavdelningen hos Rustfrie Bergh AS

Stort behov av ett bättre arbetsflöde

En av de utmaningar som Rustfrie Bergh hade - och som växte i takt med ökningen av inkommande kundordrar och komplexiteten i ordrarna - var att de inte hade tillräckligt bra rutiner kring lagring och återanvändning av data, och det saknades översikt över tidigare ritningar med versionsnummer. Detta ledde till att många dubbletter av ritningar skapades, vilket även medförde oreda och felaktig produktion av varor och gradvis tappade man kontrollen över vilken version av produkten som hade levererats till kunden. Detta sätt att arbeta skapade mycket merjobb och tog onödigt mycket tid för konstruktörerna.

Versionshantering kunde egentligen ha lösts på ett enkelt sätt med Autodesk Vault PDM, men eftersom produkterna till storkök ofta är små serier med skräddarsydda och komplexa lösningar så behöver dessa kunna hanteras individuellt för framtida reservdelsleveranser. Behovet av ett PLM-system blev därför tydligt för att kunna få full kontroll på hela processen och för att skapa ett bättre arbetsflöde.

 

Ett krävande arbete men med stora fördelar

Efter några analyser och en förstudie av nuläget, efterföljt av ett referensbesök hos Lidan Marine AB i Sverige så föll valet på att investera i Sovelia PLM.

Det var många olika delar som behövde hanteras när Rustfrie Bergh skulle implementera Sovelia PLM och många interna rutiner behövde ändras.

Den största utmaningen var att hitta rätt arbetsmetodik för att lösa utmaningen med det stora antalet dubbletter av ritningar som fanns i den befintliga databasen liksom alla olika versioner av ritningar som låg lagrade på olika lokala datorer.

För att säkerställa detta behövde Rustfrie Bergh ändra många av sina rutiner för att kunna nyttja befintliga data på ett bättre sätt. Det blev ett mycket tidskrävande och manuellt arbete att gå igenom varje enskild produkt för att identifiera, sortera och sammanställa alla ritningar och de olika versioner som fanns. Den typen av förändringsprocess kan ofta upplevas som svår och tung men nyckeln till framgång här var att de anställda verkligen förstod fördelarna som arbetet skulle bidra till på sikt och att de hade en hög motivation till att göra grovjobbet för att nå dit.

 

Tvåvägskoppling mellan PLM och ERP

Samtidigt som Rustfrie Bergh införde Sovelia PLM implementerade de även ERP-systemet Monitor för att få kontroll på och för att kunna styra resurserna. Genom en tvåvägskoppling mellan ERP- och PLM-systemen så är databaserna alltid överensstämmande.

Med den automatiserade processen spar de både tid och resurser för arbete som de i vanliga fall annars behövt genomföra manuellt. När ett nytt artikelnummer skapas i ERP-systemet blir PLM-systemet automatiskt uppdaterat med samma information och tvärtom. En av de stora fördelarna med detta är att Rustfrie Bergh alltid har översikt och kontroll över vilka delar/komponenter de behöver producera eller köpa in för att säkerställa produktionen.

 

Kontroll över data är nyckeln för ytterligare effektivisering

Sovelia PLM är idag en naturlig del i det dagliga arbetet för Rustfrie Bergh och har hjälpt dem att dra nytta av teknologi för att förnya och effektivisera produktionsprocesserna.

Istället för att producera all data på nytt varje gång kan de återanvända ritningar, från liknande leveranser som innehåller standarder, till nya projekt och helt enkelt skapa en ny variant baserat på den ursprungliga produkten, med de justeringar och förändringar som behövs göras.
Från att tidigare ha suttit och manuellt uppdaterat ritningarna för varje enskild produkt kan de nu genom en enkel sökning se alla tidigare leveranser där en specifik produktritning använts och uppdatera alla dessa samtidigt.

Det nya sättet att arbeta tar också i större utsträckning hänsyn till att produktdata ska kunna återanvändas i produktkataloger och i marknadsföring. Att ha full kontroll på data är nyckeln till ytterligare effektivisering av företagets rutiner och nästa punkt på listan är att få en säljkonfigurator på plats. Detta är möjligt eftersom Rustfrie Bergh nu har korrekt data att utgå ifrån och förbättrade interna rutiner vid framtagning av ritningar/konstruktionsunderlag och tar på så sätt ett stort steg i riktning mot “Industri 4.0”.

Utmaningar

 • Inte tillräckligt bra rutiner för lagring och återanvändning av data
 • Saknade översikt över ritningar och versionshantering
 • Stort antal av dubbletter
 • Produktionsfel, extraarbete och onödig tidsåtgång

Lösningar

 • En grundlig förstudie för att identifiera nuläge och framtida behov
 • Förändring i arbetssätt för att automatisera och effektivisera processer
 • Omfattande arbete med att strukturera upp och jämföra versioner av ritningar och dokumentation
 • Tvåvägskoppling mellan Sovelia PLM och ERP-systemet Monitor

Fördelar

 • Stora tidsvinster i både projekt och produktion och ett mer strukturerat arbetssätt i komplexa leveranser
 • Genom tvåvägskopplingen mellan PLM- och ERP- system är all information alltid uppdaterad och korrekt i båda systemen
 • Genom att säkerställa full kontroll på all data genom hela produktlivscykeln öppnas möjligheter för ytterligare effektivisering genom att addera en säljkonfigurator.

VILL DU VETA MER? KONTAKTA MIG GÄRNA!

Relaterade kundcase


Sovelia PLM kärnan i Hermann's projektleveranser

På Hermann’s är Sovelia Core (tidigare Sovelia PLM) kärnan i all datahantering kring företagets produkter och projekt, vilket möjliggör högklassiga leveranser och hjälper företaget att hålla deadlines även i projekt med många, löpande ändringar ge... Läs mer