BERÄKNA, ANALYSERA OCH DOKUMENTERA DINA VAL I BYGGPROCESSEN

Uppfyll svenska LCA-krav snabbt och effektivt

Klimatkraven i byggreglerna skärps kontinuerligt och redan från 2025 kommer de befintliga kraven på koldioxidavtryck för nya byggnader att skärpas ytterligare. Men vad är det bästa och enklaste sättet att säkerställa att dina byggprojekt uppfyller nuvarande och framtida lagstiftning?
Uppfyll svenska LCA-krav snabbt och effektivt

På vårt webbinarium den 29 maj visar vi hur du enkelt kan uppfylla dagens klimatkrav och arbeta hållbart framöver genom att analysera effekterna av dina materialval och beräkna hur de påverkar byggnadens totala koldioxidavtryck. Allt via världens ledande mjukvara för livscykelanalys (LCA) One Click LCA och Symetris plugin för materialvalsanalys Naviate Zero

FOKUS UNDER WEBBINARIET

Ola Walvenius, Senior konsult på Symetri, kommer att visa Naviate Zero och dema hur det fungerar i praktiken. Erik Björn, Business Development Manager Nordics från One Click LCA, deltar och visar hur du kan arbeta med One Click LCA för snabba och automatiserade livscykelanalyser. Vi kommer att prata om hur du kan arbeta med dessa verktyg var och en för sig samt i kombination med varandra. 

Välkommen!