BIM 360 Fredag 12/3

Intresset för BIM 360 Build ökar stadigt hos våra kunder och fler och fler entreprenörer börjar få upp ögonen för lösningen och de fördelar som det ger. BIM 360 Build är utvecklad med ett antal specifika moduler för att stötta i byggprocessens produktionsskede.

 

BIM 360 Fredag 12/3

Fredagen 12 mars kommer vi att gå på djupet i PROJECT MANAGMENT, som är en av BIM 360 Builds fyra huvudmoduler. Övriga huvudmoduler är FIELD MANAGMENT, ASSETS/UTRUSTNING samt COST MANAGMENT. PROJECT MANAGEMENT omfattar funktionerna RFIs (Fråga – Svar),
Submittals (Inlämningar) och Meetings (Möten).

Vi kommer även att repetera en del övergripande information kring Autodesk Construction Cloud, den nya generationen av BIM 360, och ta upp del vanliga frågor kring detta.

Varmt välkomna!