Webinar on demand: Hur produktinformation enkelt kan delas och användas i ditt dagliga arbete

Se vårt webinar för en introduktion hur en automatiserad designprocess kan minska manuella och arbetskrävande uppgifter.

Webinar on demand: Hur produktinformation enkelt kan delas och användas i ditt dagliga arbete

Att dela kvalitetssäkrad produktinformation på ett säkert sätt till andra delar av företaget kan vara utmanande och ta onödig tid från det du egentligen vill fokusera på. Därför bjuder vi in till ett webinar där vi pratar om just denna utmaning och hur en automatiserad designprocess kan minska manuella och arbetskrävande uppgifter.

Detta webinar är riktat till alla som arbetar inom design och för alla som är beroende av produktdata, som försäljning, eftersäljning och tjänster, produktion och R&D.

Se webinar on demand här!