AUTODESK UPPDATERADE TRANSAKTIONSPROCESS INTRODUCERAD I USA OCH KANADA

Under november 2023 introducerade Autodesk en liknande transaktionsmodell för alla mjukvaruköp som för Flex på den australienska marknaden.

Efter en första testperiod har Autodesk meddelat att den nya modellen kommer introduceras i USA och Kanada senast den 10 juni 2024. Ingen tidslinje har meddelats för andra regioner; däremot vet vi att Autodesk har som avsikt att rulla ut den nya modellen globalt inom två år. I den nya processen kommer order- och betalningstransaktionen att ske direkt mellan kunden och Autodesk, på samma sätt som för Flex idag. Symetri kommer fortfarande att ha ansvar för större delen av resan, som kundrådgivning inför Autodesklösningar och aktiviteter som onboarding, utbildning och support. Processen för dina andra lösningar, t.ex. Symetri Tech, tjänster eller annan programvara från tredje part, förblir oförändrad. 

Vad betyder detta för våra kunder just nu? 

Det finns inga åtgärder att vidta för våra brittiska och europeiska kunder för närvarande. Vi kommer löpande att dela med oss av fler insikter och värdefulla resurser för att hjälpa dig att förbereda dig inför den nya processen när Autodesk offentliggör ett startdatum för Europa. 

Om du har ytterligare frågor eller funderingar innan dess, tveka inte att kontakta din kontoansvariga eller ring oss på +46 8704 22 00. 

Vi ser fram emot att hjälpa dig att arbeta smartare genom denna övergång. 

Nyheter

Autodesks nya köpprocess

09 juli 2024

Autodesk har meddelat att de övergår till en ny köpprocess för att effektivisera köp för dina Autodesk-prenumerationer. Dessa förändringar kommer att äga rum den 16 september 2024 för kunder i Storbritannien och Europa.

Läs mer