Pinnacle: Ramboll pionjärer med företagsanpassad Revit-kurs för nyanställda

Ramboll

Det har gått ett år sedan Ramboll lanserade sin egen företagsanpassade Revit-utbildning på den digitala plattformen Pinnacle. Sedan dess har man arbetat målmedvetet med introduktionskurser till både nyanställda och befintliga medarbetare. Låt oss höra hur det gick. Vad blev resultatet?

– Utbildning är avgörande, berättar Roger Hagström, verksam som byggnadskonstruktör och en av Rambolls främsta BIM-ambassadörer. Vi arbetar i en företagsanpassad Revit-miljö, som vi har utformat speciellt för att stötta Rambolls organisation och sätt att arbeta. Men för att det ska fungera, för att vi ska kunna kommunicera och arbeta effektivt tillsammans, måste vi använda verktygen rätt och på samma sätt. Utan lokala kontorsanpassningar och andra speciallösningar. 

Att utbilda varje ny medarbetare i företagets verksamhetsstöd och rutiner har därför alltid varit en prioriterad fråga inom Ramboll. Tidigare gjorde man försök att hålla egna lärarledda utbildningar internt. Men resultatet varierade och det gjorde verksamheten sårbar, konstaterar Roger Hagström. Dels när företaget tappade kompetens på teknikutvecklingssidan. Men också för att det är så svårt att samla alla som behöver gå en utbildning till samma tillfälle.

– Det händer saker som måste hanteras direkt och då går alltid uppdragen först. Utbildning skjuts gärna på framtiden. Till slut påverkade det vårt sätt att arbeta, det spretade, berättar Roger Hagström. Det behövde vi komma till rätta med och idag finns ju andra sätt. Med e-learning kan man arbeta mer flexibelt.

Företagsanpassat kursmaterial online via Pinnacle 

Frågan om en företagsanpassad utbildning online, som möjliggjorde ett mer strukturerat introduktionsarbete för  Rambolls nyanställda, gick till Symetri.

– Vi hade haft ett gott samarbete när det gällde utveckling och även utbildningar kring våra Revit-applikationer ända sedan 2008, berättar Roger Hagström. Nu behövde vi hjälp att skapa innehåll till en helt ny grundutbildning i Revit. Men inte lärarledd på plats som tidigare, utan tillgänglig online, direkt när någon behöver utbildning och har tid.

Symetri rekommenderade ett företagsanpassat digitalt kursmaterial, som görs tillgängligt med Pinnacle. Pinnacle är en digital informationsplattform som, om den kopplas till exempelvis Revit, gör det möjligt att direkt i programmet söka och få svar på frågor som dyker upp längs vägen.

Tätt samarbete kring utveckling av innehåll och kursmaterial

– Det viktiga för oss var att det nya kursmaterialet verkligen speglade Rambolls anpassningar i Revit. Vi behövde samla alla kring ett gemensamt arbetssätt och utbildning är vårt bästa, för att inte säga enda, sätt att göra det, säger Roger Hagström. Vi har inga andra tillfällen att sprida den kunskapen och våra ”superusers” och model managers har inte alltid tid att finnas där för alla, svara på frågor och utveckla Rambollanpassad dokumentation. 

Rambolls specificerade sina önskemål, Symetri återkom med olika förslag och snart var man redo att börja producera kursinnehållet. Ett halvår senare var det klart och på plats i Pinnacle – en digital grundkurs i Revit, med allt som är viktigt och relevant för Ramboll.

– Här kan vi skaffa den kunskap vi behöver och måste ha, när vi har tid. Först ut var 15 byggnadsingenjörer och nu är vi uppe i 24 personer som genomgått kursen. Har man frågor finns självklart våra superusers och model managers där som stöd. Det funkar när alla har en grundkunskap i botten. Vi kan även vända oss till Symetris support, men jag tror inte den används så mycket. Det har inte varit särskilt många frågor över huvud taget. Det mesta fungerar helt enkelt bra!

Strukturerat arbete med introduktionskurser

På ledningsnivå kan man enkelt följa upp att alla har tid och chans att ta kursen. I början upplevde man inloggningen som krånglig, minns Roger Hagström, särskilt  när nya medarbetare skulle in i Pinnacle. Men det var främst en fråga om kommunikation och nu fungerar även det bra. Det går snabbt att få in nyanställda i arbetet när alla ingenjörer går samma kurs och kan arbeta tillsammans på samma sätt.

– Och kollegorna tycker det är jättebra, konstaterar Roger Hagström. När någon har ansökt om inloggning och gått kursen brukar vi se hur fler från samma kontor hänger på. Man tipsar varandra, användningen ökar och vi säkerställer att kunskapen finns i bolaget, även när anställda slutar. Det är även enkelt att gå tillbaka i kursen om man behöver repetera något. Bra kapitelbeskrivningar gör det lätt att hitta olika kursmoment och särskilda funktioner.

Uppdateringar och fortsatt utveckling av e-learning

Ett år senare är innehållet i Rambolls digitala Revit-utbildning fortfarande detsamma. Det visade sig fungera bra från start. Men diskussioner om att utveckla utbildningarna med nya funktioner i både Revit och Naviate pågår. Även en tydligare uppdelning i olika nivåer kan vara intressant, särskilda inom de Revit-specifika delar där några medarbetare har kommit långt och vill ta ett steg till.

– Vi talar även om fortsättningskurser, berättar Roger Hagström. Men dem kanske vi väljer att hantera internt. Vi har god kunskap inom BIM och BIM-programvaror, men vi kan alltid bli ännu bättre. Bygger vi på den blir vi också bättre på att kvalitetssäkra och förankra Rambolls arbetsmodell i organisationen. Vi har kommit en bra bit på väg. ”Klustren” är färre, vi är bättre på att ta hjälp av varandra och vi arbetar mer enhetligt. Men så länge det finns möjlighet att lösa saker på olika sätt, kommer vi att göra det! Så här finns fortfarande en hel del kvar att göra, avslutar Roger Hagström. 

Utmaningar

  • Arbeta effektivt och få alla anställda att använda verktygen rätt och på samma sätt, utan lokala anpassningar och speciallösningar.

  • Tidigare försök med egna interna lärarledda utbildningar fick varierade resultat. Det var svårt att samla alla som behöver gå en utbildning vid samma tillfälle.

Lösningar

  • Lansering av en egen företagsanpassad e-learningutbildning i Revit på den digitala plattformen Pinnacle.

  • Utbildningen är tillgänglig online, direkt när någon behöver utbildning och har tid.

  • Pinnacle är en digital informationsplattform som, om den kopplas till exempelvis Revit, gör det möjligt att direkt i programmet söka och få svar på frågor som dyker.

Fördelar

  • Ramboll har nu en lösning som samlar alla kring ett gemensamt arbetssätt.

  • Det går snabbt att få in nyanställda i arbetet när alla ingenjörer går samma kurs och arbetar tillsammans på samma sätt.

  • Lösningen säkerställer att kunskapen finns kvar i bolaget, även när anställda slutar.

Mikaela Nilsson

Mikaela Nilsson

Sweden Partnership Manager AEC

Relaterade kundcase


Care of Brand & Risk är med och driver BIM

– Att kunna leverera i BIM är knappt en konkurrensfördel längre. Det är en självklarhet, i alla fall när det gäller större projekt, konstaterar Rebecka Lundblad Roth, brandkonsult och BIM-strateg på Care of Brand & Risk. Branschen är fortfarande i... Läs mer