CAD-lösningar

Branschspecifika CAD-lösningar för framtagning av konstruktionsförslag, ritningar och tillhörande dokumentation

Välj rätt CAD-lösning efter dina behov

Idag är designförslag ofta 3D-baserade och används i allt större utsträckning i hela affärsprocessen, vid sidan av ritningar och övrig dokumentation. Det finns även branscher och discipliner där 2D-ritningar fortfarande är standard. Oavsett behov och branschtillhörighet, har Autodesk programlösningar som passar just ditt företag. Vilken lösning som är rätt för dig och ditt företag avgörs av en rad faktorer.

Valet av CAD-lösning påverkas av faktorer som t.ex.

  • Förkunskaper och tidigare erfarenheter
  • Vad du vill kunna uppnå med ett visst uppdrag/projekt
  • Hur samarbetsbehoven ser ut inom projektgruppen
  • Hur du vill att ändringshanteringen ska fungera
  • De anställdas roller (projektörer, ingenjörer, granskare, rittekniker, produktionsplanerare, etc.)
  • Önskat slutresultat
  • Önskat leveransformat
  • Den erfarenhet som finns i företaget

Det vanligaste är att man väljer en branschspecifik lösning, men det finns naturligtvis även mer allmänna programvarulösningar för både 2D- och 3D-ritning.

Med mer än 30 års erfarenhet av design, konstruktion och Autodesks produkter kan vi på Symetri hjälpa dig att hitta rätt lösning utifrån ditt, medarbetarnas och företagets behov, användningsområde och branschtillhörighet.

Genom att komplettera Autodesks designlösningar med våra egenutvecklade SOVELIA-produkter kan du förbättra kvaliteten på dina designförslag och automatisera återkommande uppgifter.

Tjänster som gör det enklare att arbeta med rit- och dokumentationsverktyg

Installation och implementering

Vid installation och implementering använder vi oss av välbeprövade metoder för att säkerställa kontrollerade och effektiva processer och integrering.

Företagsanpassade metoder och utbildning

För att ni ska kunna utnyttja ert företags processer fullt ut och kunna använda verktygen så effektivt som möjligt är det viktigt att alla användare utbildas och lär sig hantera företagsanpassade metoder. Vi hjälper gärna till att definiera riktlinjer och regler och kan även hjälpa till med utbildning som tar hänsyn till de metoder och processer ni använder er av.

Användarstöd

Våra kunniga medarbetare på supportavdelningen svarar gärna på dina frågor, delar med sig av tips och kan berätta mer om våra lösningar och olika funktioner. Support och rådgivning i samband med implementering av ny teknik är avgörande betydelse om du vill kunna dra nytta av din investering fullt ut.

Relaterade kundcase

Merius optimises Design processes with Lean Engineering

Merius provides design, consultation and project management services, and lean thinking has always been part of the company’s way of working and a big factor in its success.

Läs mer

Significant savings at Dellner with implementation of the right methods

Dellner has successfully increased efficiency in their processes by implementing the right methods.

Läs mer

Marine Aluminium saves 30% in design time of smart welding solutions

By moving from 2D AutoCAD to create a 3D model directly in Autodesk Inventor, company saved significant amount of design time.

Läs mer

Smart solutions prevent ten-week production stops at Orkla

The Nidar factory in Trondheim with its 300 staff is Norway’s only full-range sweet factory, making everything from chocolate, confectionery, sweets and liquorice to jelly sweets.

Läs mer

Kontakta oss

Andreas Näsman
Andreas Näsman
Product Design & Lifecycle