CAD program för datorstödd konstruktion

CAD - Lösningar & CAD Program

Våra CAD-program

Välj rätt CAD-lösning efter dina behov

Idag är designförslag ofta 3D-baserade och används i allt större utsträckning i hela affärsprocessen, vid sidan av ritningar och övrig dokumentation. Det finns även branscher och discipliner där 2D-ritningar fortfarande är standard. Oavsett behov och branschtillhörighet, har Autodesk programlösningar som passar just ditt företag. Vilken lösning som är rätt för dig och ditt företag avgörs av en rad faktorer.

Valet av CAD-lösning påverkas av faktorer som t.ex.

  • Förkunskaper och tidigare erfarenheter
  • Vad du vill kunna uppnå med ett visst uppdrag/projekt
  • Hur samarbetsbehoven ser ut inom projektgruppen
  • Hur du vill att ändringshanteringen ska fungera
  • De anställdas roller (projektörer, ingenjörer, granskare, rittekniker, produktionsplanerare, etc.)
  • Önskat slutresultat
  • Önskat leveransformat
  • Den erfarenhet som finns i företaget

Det vanligaste är att man väljer en branschspecifik lösning, men det finns naturligtvis även mer allmänna programvarulösningar för både 2D- och 3D-ritning.

Med mer än 30 års erfarenhet av design, konstruktion och Autodesks produkter kan vi på Symetri hjälpa dig att hitta rätt lösning utifrån ditt, medarbetarnas och företagets behov, användningsområde och branschtillhörighet.

Genom att komplettera Autodesks designlösningar med våra egenutvecklade SOVELIA-produkter kan du förbättra kvaliteten på dina designförslag och automatisera återkommande uppgifter.

Vad är CAD?
CAD är en förkortning för Computer-Aided Design och betyder datorstödd design. CAD-program används för digitalt baserad design och skapande av tekniska ritningar inom exempelvis produktdesign, konstruktionsverksamhet och/eller arkitektur.

Tjänster som gör det enklare att arbeta med rit- och dokumentationsverktyg

Installation och implementering

Vid installation och implementering använder vi oss av välbeprövade metoder för att säkerställa kontrollerade och effektiva processer och integrering.

Företagsanpassade metoder och utbildning

För att ni ska kunna utnyttja ert företags processer fullt ut och kunna använda verktygen så effektivt som möjligt är det viktigt att alla användare utbildas och lär sig hantera företagsanpassade metoder. Vi hjälper gärna till att definiera riktlinjer och regler och kan även hjälpa till med utbildning som tar hänsyn till de metoder och processer ni använder er av.

Användarstöd

Våra kunniga medarbetare på supportavdelningen svarar gärna på dina frågor, delar med sig av tips och kan berätta mer om våra lösningar och olika funktioner. Support och rådgivning i samband med implementering av ny teknik är avgörande betydelse om du vill kunna dra nytta av din investering fullt ut.

Relaterade kundcase

Tillsammans med Teknikhögskolan utbildar Symetri framtidens innovatörer

Teknikhögskolan bedriver yrkeshögskoleutbildningar inom IT, teknik, energi och samhällsbyggnad. Genom ett tätt samarbete med näringslivet syftar verksamheten till att bidra till svensk kompetensförsörjning.

Utbildarna inom Teknikhögskolans kurser är yrkesaktiva och handplockas utifrån sin branschexpertis. Symetri är en av de samarbetspartners som Teknikhögskolan valt att arbeta med inom CAD-ingenjörsutbildningarna.

Läs mer

Smarta lösningar förhindrar tio veckors långa produktionsstopp på Orkla

Nidar är Norges enda godisfabrik med fullsortiment och på anläggningen med hela 300 medarbetare i Trondheim tillverkas allt från choklad, konfekt och smågodis till lakrits och gelégodis.

Läs mer

Merius optimerar konstruktionsprocessen med Lean Engineering

Merius tillverkar tekniska konstruktionslösningar och tillhandahåller konsultation och projektledningstjänster till industrisektorn. Lean Thinking har alltid varit en stor framgångsfaktor och en viktig del i hur de arbetar.
Läs mer

Marine Aluminium reducerar ritningstiden vid framtagning av effektiva svetslösningar med 30 %

Genom att ta steget över från 2D-ritning i AutoCAD till 3D-modeller i Autodesk Inventor har företaget sparat många timmars arbete.

Läs mer

Stora besparingar för Dellner tack vare lyckad implementering av rätt metoder

Dellner har framgångsrikt ökat effektiviteten i sina processer genom att implementera rätt metoder.
Läs mer

Kontakta oss